جستجو
loading

خرید دستگاه بوجاری

23 روز مانده
هدف: 38,100,000 تومان

با حمایت از آقا علی نوذری برای خرید دستگاه بوجاری، به رفع شدن هرچه بیشتر مشکلات روستاییان کمک کنیم.

حمایت می‌کنم

گسترش مزرعه کاشت زعفران

17 روز مانده
هدف: 28,600,000 تومان

حمایت از توسعه کشت زعفران یک معلم کارآفرین

حمایت می‌کنم

باغ داری

16 روز مانده
هدف: 38,100,000 تومان

کمک به طرح باغداری آقای حبیب براتیان جوان سر زنده خوزستانی

حمایت می‌کنم

توسعه پرورش طیور

15 روز مانده
هدف: 28,600,000 تومان

با حمایت از طرح توسعه پرورش طیور در موفقیت این بانوی زحمتکش سهیم باشیم.

حمایت می‌کنم

زنبوداری

15 روز مانده
هدف: 33,350,000 تومان

حمایت از آقای علی کیانی در تحقق آرزوهایشان به واسطه توسعه پرورش زنبورعسل.

حمایت می‌کنم

پرورش گل نرگس

14 روز مانده
هدف: 38,100,000 تومان

با کمک به طرح گسترش کاشت گل نرگس آقای محمد امری موجب افزایش درآمد این کشاورز تلاشگر شویم.

حمایت می‌کنم

باغداری

14 روز مانده
هدف: 38,100,000 تومان

آرمین اسدی: رویای باغ میوه‌ای پرثمر در دهدز

حمایت می‌کنم

پرورش انواع طیور و مرغ تخمگذار

14 روز مانده
هدف: 23,850,000 تومان

مرضیه بوستانی: رویای رونق کسب و کار خانگی مرغداری در وچکاب

حمایت می‌کنم

خرید دستگاه مکنده کاه

14 روز مانده
هدف: 76,100,000 تومان

حمایت از آقای حسین محمدی و آقای دانش احمدی در خرید دستگاه مکنده کاه!

حمایت می‌کنم

لوله کشی زمین کشاورزی

6 روز مانده
هدف: 33,350,000 تومان

تجهیز زمین کشاورزی به سیستم آبیاری توسط ابراهیم آبیار

حمایت می‌کنم

حصار کشی باغ

6 روز مانده
هدف: 38,100,000 تومان

طرح حصارکشی و آماده سازی زمین برای کاشت درختان پسته، آقای کامران داودی یکتا!

حمایت می‌کنم

حصارکشی باغ

6 روز مانده
هدف: 38,100,000 تومان

طرح حصارکشی و آماده سازی زمین برای کاشت درختان مرکبات آقای فرشاد موسوی

حمایت می‌کنم