جستجو
loading

زنبور داری

23 روز مانده
هدف: 47,600,000 تومان

طرح توسعه زنبور داری دو بانوی خوزستانی زهره احمدی و فروغ زندی

حمایت می‌کنم

زنبورداری

7 روز مانده
هدف: 23,850,000 تومان

طرح زنبورداری آقای صدرالله بارید

حمایت می‌کنم

توسعه زراعت

هدف: 47,600,000 تومان

فرصت های برداشت: سوخت توسعه کشاورزی کوروش صادقی باشیم

موفق

کاشت نخل

هدف: 24,800,000 تومان

طرح توسعه نخلستان خانم عذری بامری

موفق

باغداری

هدف: 28,600,000 تومان

کاشت مرکبات، برداشت رونق: حمایت از باغداری آقای حمید شیرزادی

موفق

پرورش طیور(مرغ و ماکیان)

هدف: 14,350,000 تومان

با حمایت از طرح پرورش طیور خانم زبیده لطفی، در رونق کسب و کارش سهیم باشیم.

موفق

زنبور داری

هدف: 23,850,000 تومان

طرح توسعه زنبورداری آقای سیدعلی موسوی

موفق

پرورش انواع طیور و مرغ تخمگذار

هدف: 14,350,000 تومان

طرح پرورش مرغ، ثریا بازیار

موفق

باغ داری

هدف: 26,225,000 تومان

حفاظت از آینده پربار یک باغ نوجوان: از پروژه باغ مرکبات خانم زیور صادقی حمایت کنید.

موفق

پرورش مرغ محلی

هدف: 16,250,000 تومان

طرح پرورش مرغ، صدیقه ایمانی

موفق

زنبورداری

هدف: 38,100,000 تومان

کمپینی برای حمایت از راه‌اندازی یک کسب و کار تولید عسل توسط آقای ملک محمد موسوی، یک کارآفرین زحمت‌کش روستایی در منطقه تکاب!

موفق

زنبورداری

هدف: 28,600,000 تومان

طرح پرورش زنبورعسل آقای وحید شیرزادی

موفق