جستجو
loading

توسعه زنبورداری

23 روز مانده
هدف: 19,100,000 تومان

آقای سید ذلفعلی موسوی لب رودی بعد سال‌ها تجربه در پرورش زنبور عسل، به حمایت ما برای توسعه بیشتر کارش نیاز دارد.

حمایت می‌کنم

توسعه باغ مرکبات

23 روز مانده
هدف: 23,850,000 تومان

توسعه باغات منطقه موجب رونق هر چه بیشتر کشاورزی خواهد شد، آقا آرمان با انگیزه و خوش فکر را در توسعه باغ مرکباتش همراهی کنیم.

حمایت می‌کنم

کاشت بامیه و سبزی

20 روز مانده
هدف: 23,850,000 تومان

با حمایت از آقای مختار محمدنصاری کشاورز جوان، با انگیزه و نمونه‌ی خوزستانی، او را در توسعه کشاورزی‌اش همراهی کنیم.

حمایت می‌کنم

توسعه زنبورداری ارگانیک

19 روز مانده
هدف: 19,100,000 تومان

آقا میثم جوان با انگیزه و پر تلاش برای رونق دوباره زنبورداری‌اش به حمایت ما نیاز دارد.

حمایت می‌کنم

پرورش مرغ تخمگذار و سایر طیور

19 روز مانده
هدف: 13,400,000 تومان

با حمایت از طرح پرورش مرغ تخمگذار می‌توانیم باعث گسترش کسب و کار گلفروز خانم و افزایش درآمد خانواده ایشان شویم.

حمایت می‌کنم

خرید موتور قایق

16 روز مانده
هدف: 28,600,000 تومان

آقا موسی، صیاد با سابقه و ماهر در کارش، برای راه‌اندازی کسب و کار مستقل خودش به حمایت ما نیاز دارد.

حمایت می‌کنم

پرورش مرغ تخمگذار و سایر طیور

16 روز مانده
هدف: 14,350,000 تومان

حمایت از طرح پرورش مرغ خانم مهناز شادی، موجب جذب مشتری بیشتر و افزایش درآمد ایشان می‌شود.

حمایت می‌کنم

توسعه باغ مرکبات

16 روز مانده
هدف: 23,850,000 تومان

تجربه و تخصص بیش از 30 سال آقا محمدعلی صادقی در باغداری و کشاورزی به حمایت ما برای توسعه بیشتر نیاز دارد.

حمایت می‌کنم

توسعه زمین زعفران

14 روز مانده
هدف: 49,975,000 تومان

آقا یاسر و آقا احمد را برای توسعه زمین زعفرانشان و همچنین ایجاد فرهنگ و الگویی جدید در کشت محصولات همراهی کنیم.

حمایت می‌کنم

کاشت نخل

هدف: 22,900,000 تومان

با حمایت از آقای بهزاد نصاری با انگیزه و کوشا، او را در توسعه نخلستانش همراهی کنیم.

موفق

پرورش زنبور عسل

هدف: 23,850,000 تومان

آقای موسوی برای آسایش خانواده تلاش زیادی کرده است، همراه او برای رسیدن به رویایش که ساخت منزل مسکونی است باشیم.

موفق

پرورش زنبور عسل

هدف: 20,050,000 تومان

خانم سمیره بایره برای پرورش زنبورعسل و مستقل شدن به حمایت ما نیاز دارد.

موفق