جستجو
loading

استخر پرورش ماهی

19 روز مانده
هدف: 33,350,000 تومان

با حمایت از طرح راه‌اندازی استخر پرورش ماهی آقا سلمان، در ایجاد شغلی پایدار ایشان را همراهی کنیم.

حمایت می‌کنم

تجهیز زمین به آبیاری قطره‌ای

19 روز مانده
هدف: 23,850,000 تومان

حمایت از طرح‌های همچون طرح تجهیز زمین به آبیاری تحت فشار آقا حسین به منظور صرفه جویی در منابع آب کشور وظیفه همه ماست.

حمایت می‌کنم

تجهیز زمین به آبیاری تحت فشار

19 روز مانده
هدف: 28,600,000 تومان

استفاده بهینه از منابع آب و خاک کشور هدف همه‌ی ماست، با حمایت از طرح تحت فشار کردن زمین کشاورزی آقا مراد در این کار سهیم شویم.

حمایت می‌کنم

تجهیز زمین به آبیاری قطره‌ای

19 روز مانده
هدف: 26,700,000 تومان

تخصص در هر کاری موجب شکوفایی می‌شود، با حمایت از طرح تجهیز زمین به آبیاری تحت فشار آقا میثم در راه شکوفایی او همراهش باشیم.

حمایت می‌کنم

تجهیز زمین به آبیاری قطره‌ای و کاشت صیفی جات

19 روز مانده
هدف: 33,350,000 تومان

با حمایت از طرح تجهیز زمین به آبیاری قطره‌ای و کاشت صیفی‌جات آقا کورش همراه او باشیم.

حمایت می‌کنم

آبیاری قطره‌ای و توسعه باغ مرکبات

19 روز مانده
هدف: 17,200,000 تومان

تنش آبی در بسیاری از مناطق کشور وجود دارد و با حمایت از طرح‌های جایگزین مانند طرح توسعه باغ مرکبات آقا داود کشاورزان را یاری دهیم.

حمایت می‌کنم

پرورش مرغ

10 روز مانده
هدف: 14,350,000 تومان

با حمایت از طرح خانم فاطمه موسوی رکعتی می‌توانیم این خانم سختکوش روستای بردرو را در زمینه‌ی پرورش مرغ همراهی کنیم.

حمایت می‌کنم

کاشت نهال خرما

9 روز مانده
هدف: 19,100,000 تومان

با حمایت از طرح کاشت نهال خرما آقای اسحاق میرسم در ایجاد منبع درآمدی پایدار ایشان را همراهی کنیم.

حمایت می‌کنم

پرورش مرغ بومی

9 روز مانده
هدف: 12,450,000 تومان

حمایت از طرح پرورش مرغ خانم همینه مولائی، موجب جذب مشتری بیشتر و افزایش درآمد ایشان می‌شود.

حمایت می‌کنم

پرورش زنبور عسل

9 روز مانده
هدف: 28,600,000 تومان

همراه آقای حسین محمدی در خرید کندوی عسل و تولید عسل مرغوب باشیم.

حمایت می‌کنم

پرورش زنبورعسل

9 روز مانده
هدف: 24,800,000 تومان

به آقای بهروز موسوی رابط خوش ذوق ایفا در خرید کندوی زنبور عسل کمک کنیم.

حمایت می‌کنم

کاشت نهال خرما و احیای نخلستان

5 روز مانده
هدف: 17,200,000 تومان

با حمایت از طرح احیای نخلستان آقای اسماعیل معیری، به احیای نخلستان‌های خوزستان کمک کنیم.

حمایت می‌کنم