جستجو
loading

کاشت گندم

27 روز مانده
هدف: 23,850,000 تومان

کشاورزی از نیرو محرکه‌های اصلی اقتصادی کشور است، با حمایت از افراد با تجربه‌ای مانند آقا خسرو به پابرجا بودن آن کمک کنیم.

حمایت می‌کنم

خرید پراید وانت برای فروش میوه

25 روز مانده
هدف: 33,350,000 تومان

با حمایت از طرح خرید خودرو پراید وانتِ آقای فرزاد نادری او را به آرزویش برسانیم و باعث افزایش درآمدش شویم.

حمایت می‌کنم

راه‌اندازی قالیبافی

25 روز مانده
هدف: 11,500,000 تومان

با حمایت از طرح راه‌اندازی قالیبافی خانم منیره کریمی، باعث افزایش درآمدش شویم.

حمایت می‌کنم

حصیربافی و صنایع دستی

24 روز مانده
هدف: 12,450,000 تومان

نرگس خانم پرتلاش و فعال برای توسعه حصیربافی نیاز به حمایت ما دارد.

حمایت می‌کنم

توسعه کارگاه پرورش قارچ

24 روز مانده
هدف: 28,600,000 تومان

فاطمه خانم پرانگیزه و موفق در کار، به حمایت ما برای پابرجایی کارگاه پرورش قارچش نیاز دارد.

حمایت می‌کنم

فروش ترشی

24 روز مانده
هدف: 14,350,000 تومان

افسانه خانم با پشتکار و اراده قوی در منطقه محروم برای گسترش ترشی فروشی و تحقق آرزویش به حمایت ما نیاز دارند.

حمایت می‌کنم

کاشت گندم و جو

24 روز مانده
هدف: 20,050,000 تومان

علی آقا کشاورز نمونه ایلامی برای پابرجایی کشاورزی و دامپروری‌اش به حمایت ما نیاز دارد.

حمایت می‌کنم

کاشت گندم و جو

24 روز مانده
هدف: 20,050,000 تومان

آقا سامان، کشاورزی که در عین جوانی به پختگی و تخصص لازم رسیده است برای کشت جدید به حمایت ما نیاز دارد.

حمایت می‌کنم

کاشت گندم

24 روز مانده
هدف: 23,850,000 تومان

علاقه به کشاورزی و پشتکار از آقا سعید کشاورزِ نمونه ساخته است، او را در صرفه جویی منابع آبی همراهی کنیم.

حمایت می‌کنم

پوشاک

18 روز مانده
هدف: 19,100,000 تومان

آقا معاد با شناخت نیاز هم روستایان خود در زمینه پوشاک امیدوار است به آن‌ها کمک کند تا برای خرید پوشاک متحمل هزینه و صرف وقت بیشتر نشود.

حمایت می‌کنم

خرید ادوات کشاورزی

16 روز مانده
هدف: 19,100,000 تومان

آقای اله یار کارگر، کشاورز سختکوش و باتجربه استان ایلام، با حمایت ما می‌تواند یکی از ادوات کشاورزی موردنیاز روستای خود، بنام تریلی را خریداری کند.

حمایت می‌کنم

توسعه خیاطی

16 روز مانده
هدف: 14,350,000 تومان

همراه خانم زینب داودی برای گسترش خیاطی باشیم تا بتواند کمک خرج پدر و مادرش باشد.

حمایت می‌کنم