جستجو
loading

قالی بافی

26 روز مانده
هدف: 23,850,000 تومان

حمایت از جواهر حسینی خانم باتجربه و هنرمند از روستای تاشار استان خوزستان، برای خرید مواد اولیه قالیبافی.

حمایت می‌کنم

توسعه قالی بافی

25 روز مانده
هدف: 19,100,000 تومان

همراهی و حمایت‌ از اشتغال خانگی و درآمدزایی توسط خانم حسنی بستری مناسب را برای رونق اقتصادی در روستای رکعت علیا ایجاد می‌کند.

حمایت می‌کنم

قالی بافی

25 روز مانده
هدف: 23,850,000 تومان

همیاری با خانم مدینه حسینی، بانوی هنرمند در حوزه قالیبافی از روستای تاشار.

حمایت می‌کنم

بافندگی گلدوزی جواهر دوزی

25 روز مانده
هدف: 19,100,000 تومان

حمایت از طرح خانم هدیه صحرائی جهت گسترش هنر جواهردوزی و گل دوزی در روستای پشت قلعه استان ایلام.

حمایت می‌کنم

توسعه کسب و کار گلیم بافی و قالی بافی

4 روز مانده
هدف: 28,600,000 تومان

حمایت از خانم مینا امینی پور و خانم منور صادقی دربی در توسعه کسب و کار گلیم بافی و قالی بافی!

حمایت می‌کنم

توسعه قالی بافی

هدف: 38,100,000 تومان

گاهی رسیدن افراد به آرزوهایشان در گرو کمک‌های ماست. همراه خانم زیور رحمتی در گسترش کسب و کار قالیبافی باشیم.

موفق

صنایع دستی

هدف: 28,600,000 تومان

از طرح صنایع دستی خانم گلدسته اسکندری حمایت کنیم و باعث یاری این مادر زحمتکش در معیشت خانواده‌اش باشیم.

موفق

گلیم و قالی بافی

هدف: 19,100,000 تومان

طرح راه‌اندازی گلیم‌بافی خانم آمنه اسدی میراحمدی در روستای دربه غریبی استان خوزستان

موفق

خرید تجهیزات قالی بافی و گلیم بافی

هدف: 23,850,000 تومان

طرح توسعه کسب و کار قالیبافی خانم مهناز چراغیان راد

موفق

گلیم بافی

هدف: 24,800,000 تومان

همراهی شما توسعه و ماندگاری کارگاه گلیم‌بافی صنم حسنی را ممکن خواهد کرد.

موفق

توسعه کارگاه گلیم بافی

هدف: 28,600,000 تومان

از طرح توسعه کارگاه گلیم بافی مرضیه خانم هنرمند و باتجربه حمایت کنیم.

موفق

توسعه فرشینه بافی

هدف: 14,350,000 تومان

اکرم خانم پرتلاش و فعال برای توسعه فرشینه بافی نیاز به حمایت ما دارد.

موفق