جستجو
loading

خرید تجهیزات قالیبافی

23 روز مانده
هدف: 14,350,000 تومان

از طرح توسعه قالیبافی حریر خانم هنرمند و باتجربه حمایت کنیم.

حمایت می‌کنم

چیت بافی

23 روز مانده
هدف: 11,500,000 تومان

با حمایت از طرح توسعه چیت بافی خانم فرخنده اسکندری، باعث افزایش درآمدش شویم.

حمایت می‌کنم

توسعه قالیبافی

19 روز مانده
هدف: 12,450,000 تومان

با حمایت از 30 سال تجربه خانم مرضیه احمدی، او را در توسعه قالی‌بافی‌اش همراهی کنیم.

حمایت می‌کنم

راه‌اندازی کارگاه قالیبافی

15 روز مانده
هدف: 18,150,000 تومان

خانم زینب نجفی فردی فعال و با اراده است، با حمایت ما می‌تواند کارگاه آموزشی تابلو فرش خود را راه‌اندازی کند.

حمایت می‌کنم

خرید تجهیزات قالیبافی

هدف: 14,825,000 تومان

منیژه خانم با تجربه و پرتلاش را در توسعه کسب و کار قالیبافی‌اش حمایت کنیم.

موفق

توسعه خیاطی

هدف: 19,100,000 تومان

از طرح توسعه خیاطی خانم رجاء عشیراوی خین حمایت کنیم و باعث پیشرفت کسب و کارش شویم.

موفق

خرید نخ گلیم بافی

هدف: 9,600,000 تومان

خانم سیده منور موسوی لب رودی تجربه زیادی در گلیم بافی دارد، به او کمک کنیم تا کسب و کارش را توسعه دهد.

موفق

توسعه گلیم بافی

هدف: 9,600,000 تومان

با حمایت از طرح گلیم بافی خانم اشرف اسکندری، باعث افزایش درآمدش شویم تا به آرزویش برسد.

موفق

قالی بافی

هدف: 11,500,000 تومان

با حمایت از طرح راه‌اندازی قالیبافی خانم لیلا داودی، باعث رونق کسب وکارش و کمک به تامین مخارج خانواده‌اش شویم.

موفق

راه‌اندازی قالیبافی

هدف: 11,500,000 تومان

با حمایت از طرح راه‌اندازی قالیبافی خانم منیره کریمی، باعث افزایش درآمدش شویم.

موفق

حصیربافی و صنایع دستی

هدف: 12,450,000 تومان

نرگس خانم پرتلاش و فعال برای توسعه حصیربافی نیاز به حمایت ما دارد.

موفق

حصیربافی و صنایع دستی

هدف: 9,600,000 تومان

استعداد خانم مهرنوش بوستانی در حرفه حصیربافی از کودکی پرورش یافته است، همراه او در ادامه مسیر باشیم.

موفق