جستجو
loading

تولید انواع صنایع دستی

25 روز مانده
هدف: 14,350,000 تومان

از طرح صنایع دستی خانم گلدسته اسکندری حمایت کنیم و باعث یاری این مادر زحمتکش در معیشت خانواده‌اش باشیم.

حمایت می‌کنم

مزون لباس بلوچی

8 روز مانده
هدف: 14,350,000 تومان

با حمایت از طرح راه‌اندازی مزون لباس بلوچی زهرا خانم، در اشتغال‌زایی چندین نفر از بانوان هنرمند روستایی سهیم باشیم.

حمایت می‌کنم

قالیبافی و تابلو فرش

هدف: 10,550,000 تومان

خانم مهری جابری تجربه زیادی در قالیبافی دارد به ایشان کمک کنیم تا کسب و کار مستقل خود را راه‌اندازی کنند.

موفق

خرید چرخ گلدوزی

هدف: 19,100,000 تومان

سمیرا خانمِ با انگیزه برای خرید چرخ گلدوزی به حمایت ما نیاز دارد.

موفق

توسعه قالی بافی و گلیم بافی

هدف: 23,850,000 تومان

خانم مرضیه اکما فردی بسیار فعال، پرتلاش و با آرزوهای بزرگ است و حمایت ما به تحقق آرزویش که گسترش قالی بافی است کمک می‌کند.

موفق

جاجیم و گلیم بافی

هدف: 9,600,000 تومان

آرزوی یک مادر برای تامین آینده فرزندش با همراهی شما محقق می‌شود

موفق

راه اندازی کارگاه قالی بافی

هدف: 9,315,000 تومان

کمک همراهان ایفا زمینه ساز شکوفایی دوباره هنر قالی بافی خانم توران خسروی خواهد بود.

موفق

خرید تجهیزات قالی بافی

هدف: 9,600,000 تومان

از طرح قالی بافی خانم صورت گوهری حمایت کنیم و باعث یاری این مادر زحمت‌کش در تامین نیازهای خانواده بشویم.

موفق

راه‌اندازی کارگاه حصیر بافی

هدف: 19,100,000 تومان

با حمایت از طرح حصیر بافی آقای عبدالحسین خنافره ضمن کمک به اقتصاد و معیشت چندین خانواده، به احیا هنر و صنایع دستی در کشورمان ایران نیز کمک کنیم.

موفق

توسعه سوزن دوزی

هدف: 9,600,000 تومان

حمایت از استعدادهای ذاتی وظیفه همه‌ی ماست. با حمایت از خانم مهرانگیز اسکندری خوش ذوق و هنرمند زمینه را برای کسب درآمد بیشتر فراهم کنیم.

موفق

توسعه کارگاه صنایع دستی

هدف: 12,100,000 تومان

طرح توسعه کارگاه صنایع دستی توسط ماه پاره عیدی وندی

موفق

خرید تجهیزات سوزن دوزی

هدف: 6,100,000 تومان

طرح خرید تجهیزات سوزن دوزی توسط سمیه حیدرزهی

موفق