جستجو
loading
30 روز مانده
هدف: 9,600,000 تومان

با حمایت خود از طرح اسماعیل ناصری مقدم ایشان را درجهت ارایشگاه مردانه یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
27 روز مانده
هدف: 19,100,000 تومان

با حمایت خود از طرح فیروز رضائی ایشان را درجهت ابزار یراق یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
23 روز مانده
هدف: 23,850,000 تومان

با حمایت خود از طرح جلال اعظمیان ایشان را درجهت آرماتوربندی یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
23 روز مانده
هدف: 14,350,000 تومان

با حمایت خود از طرح رضا بیگ نظری ایشان را درجهت لبنیاتی و سوپر مارکت یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
23 روز مانده
هدف: 19,100,000 تومان

با حمایت خود از طرح علی گنجی ایشان را درجهت جوشکاری و خرید تجهیزات مربوط به جوشکاری یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
23 روز مانده
هدف: 9,600,000 تومان

با حمایت خود از طرح فرشته شیخه ایشان را درجهت ترشیجات و عرقی جات یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
23 روز مانده
هدف: 10,550,000 تومان

با حمایت خود از طرح آمنه اردانه ایشان را درجهت خیاطی یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
5 روز مانده
هدف: 19,100,000 تومان

با حمایت خود از طرح رزیتا نجفی ایشان را درجهت دوخت انواع پرده یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
هدف: 23,850,000 تومان

طرح لبنیاتی و فروش مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی توسط هدیه سلیمانی

موفق
هدف: 23,850,000 تومان

طرح خیاطی و آموزشگاه خیاطی توسط الهام جمالی

موفق
هدف: 19,100,000 تومان

طرح گلدوزی ماشینی توسط صبا صفری

موفق
هدف: 19,100,000 تومان

طرح خیاطی توسط صورت ابراهیمی

موفق