جستجو
loading

سوپر مارکت

4 روز مانده
هدف: 28,600,000 تومان

توانمندسازی رویای کارآفرینی سلیمان: رشد سوپرمارکت روستایی

حمایت می‌کنم

خرازی

4 روز مانده
هدف: 23,850,000 تومان

با حمایت از طرح سیده فاطمه حسینی امین، حس رضایتِ رسیدن به یک رویا را بسازیم.

حمایت می‌کنم

راه اندازی کافی نت

4 روز مانده
هدف: 33,350,000 تومان

راه اندازی کافی نت، علی اکبر تاک

حمایت می‌کنم

خرید ادوات کشاورزی

4 روز مانده
هدف: 28,600,000 تومان

با حمایت از طرح خرید پنجه غازی رضا ملائی باعث افزایش درآمد مردمان روستای مورموری شویم.

حمایت می‌کنم

خرید موتور قایق

4 روز مانده
هدف: 38,100,000 تومان

آقای علیرضا رضانژاد برای تعویض موتور قایقش به حمایت نیاز دارد.

حمایت می‌کنم

خرید موتور قایق

4 روز مانده
هدف: 38,100,000 تومان

آقای محسن رضانژاد پرتلاش و باتجربه برای تعویض موتور قایقش همراهی کنیم.

حمایت می‌کنم

نجات درختان ریشه در باد

2 روز مانده
هدف: 300,000,000 تومان

شناسایی و حفاظت از درختان دیرزیست و ارزشمند چون ارس، بلوط، بنه و کنار

حمایت می‌کنم