جستجو
loading

تهیه غذای خانگی

2 روز مانده
هدف: 38,100,000 تومان

با حمایت از طرح تاسیس کترینگ خانواده سلیمانی، آنها را برای رسیدن به آرزوهایشان یاری کنیم.

حمایت می‌کنم

نقشه کشی و فروش تجهیزات آبیاری کشاورزی

هدف: 28,600,000 تومان

گاهی برخی کسب و کارها فقط به صاحب کسب و کار سود نمی‌رساند بلکه منفعت نصیب کل منطقه می‌شود. نقشه کشی و نصب لوله برادران نوری از کسب و کارهای سود ده برای کل منطقه است.

موفق

توسعه مغازه خیاطی و گلدوزی

هدف: 47,600,000 تومان

گاهی خیاط‌های نمونه‌ای وجود دارند که نیازمند کمک ما هستند. از خانم ناصری و خانم پیرانی‌نژاد، خیاط‌های باتجربه روستای جابرانصار حمایت کنیم.

موفق

تجهیز زمین کشاورزی به آبیاری بارانی و کاشت بذر گندم و جو

هدف: 50,100,000 تومان

طرح تجهیز زمین کشاورزی به آبیاری بارانی و کاشت بذر گندم و جو توسط امید چاوران فرزاد چاوران

موفق

لوازم کشاورزی

هدف: 40,100,000 تومان

طرح لوازم کشاورزی توسط حسام الدین سرحدی نسرین سرحدی

موفق

کاشت کنجد

هدف: 30,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط مهرانگیز دهمیری ابراهیم دهمیری

موفق

شراکت در طرح راه اندازی موتور پمپ آب برقی

هدف: 100,100,000 تومان

طرح شراکت در طرح راه اندازی موتور پمپ آب برقی توسط نادعلی روشنی زهکلوت خانعلی روشنی زهکلوت بلقیس بامری زهکلوت محمدعلی روشنی زهکلوت

موفق

توسعه کارگاه قالیبافی

هدف: 50,100,000 تومان

طرح توسعه کارگاه قالیبافی توسط زهرا طهماسبی جعفر قزلباش

موفق

خرید مشارکتی تراکتور

هدف: 60,100,000 تومان

طرح خرید مشارکتی تراکتور توسط علی بامری جاز اسماعیل بامری جاز قاسم بامری جاز

موفق

باشگاه کاراته

هدف: 25,100,000 تومان

طرح باشگاه کاراته توسط صابر سجادی نیا ربابه دهمیری

موفق

برق کشی به زمین های کشاورزی

هدف: 84,100,000 تومان

طرح برق کشی به زمین های کشاورزی توسط سعید درزاده نوید درزاده نعیم درزاده کلثوم درزاده عبدالوحید درزاده حامد درزاده جمیله درزاده

موفق