جستجو
loading
هدف: 10,100,000تومان

طرح پروررش مرغ محلی توسط طیبه غلامیان

موفق
هدف: 20,100,000تومان

طرح حصارکشی زمین کشاورزی توسط نصیر رئیسی

موفق
هدف: 20,100,000تومان

طرح حصارکشی زمین کشاورزی توسط یاسر رئیسی

موفق
هدف: 84,100,000تومان

طرح برق کشی به زمین های کشاورزی توسط سعید درزاده نوید درزاده نعیم درزاده کلثوم درزاده عبدالوحید درزاده حامد درزاده جمیله درزاده

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح خرید بز توسط زیبا غریب

موفق