جستجو
loading

حصیربافی

هدف: 28,600,000 تومان

با حمایت از طرح حصیر بافی خانم مهرنوش بوستانی ضمن کمک به اقتصاد و معیشت چندین خانواده، به احیا هنر و صنایع دستی در کشورمان عزیزمان ایران نیز کمک کنیم.

موفق

حصیربافی و صنایع دستی

هدف: 12,450,000 تومان

نرگس خانم پرتلاش و فعال برای توسعه حصیربافی نیاز به حمایت ما دارد.

موفق

حصیربافی و صنایع دستی

هدف: 9,600,000 تومان

استعداد خانم مهرنوش بوستانی در حرفه حصیربافی از کودکی پرورش یافته است، همراه او در ادامه مسیر باشیم.

موفق

عروسک‌سازی و حصیربافی

هدف: 12,450,000 تومان

خانم نظری مقدم هنرمند و پرتلاش را در توسعه کسب وکارش حصیربافی و عروسک سازی حمایت کنیم.

موفق

توسعه کارگاه حصیر بافی

هدف: 12,450,000 تومان

با حمایت مالی از طرح توسعه حصیربافی خانم شهناز رضائی باعث اشتغال‌زایی چندین نفر از خانم‌های روستا باشیم.

موفق

راه‌اندازی کارگاه حصیر بافی

هدف: 19,100,000 تومان

با حمایت از طرح حصیر بافی آقای عبدالحسین خنافره ضمن کمک به اقتصاد و معیشت چندین خانواده، به احیا هنر و صنایع دستی در کشورمان ایران نیز کمک کنیم.

موفق