جستجو
loading
هدف: 4,753,000 تومان

طرح خیاطی توسط منور زمانخانی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط سکینه کرملا چعب

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط علیا چعب

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط زینب منصوری

موفق
هدف: 4,600,000 تومان

طرح راه اندازی کارگاه خیاطی توسط کبری منصوری

موفق
هدف: 5,500,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط زهرا بامری زاده

موفق
هدف: 5,500,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط ایرانملک جمشیدی

موفق
هدف: 1,100,000 تومان

طرح خرید پارچه و چرخ خیاطی برای سوزن دوزی توسط سکینه فرامرزی

موفق
هدف: 5,500,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط کلثوم سابقی نژاد

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح پرواربندی بز توسط کبری نوابی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح راه‌اندازی زنبورداری توسط اکرم ظاهری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح راه‌اندازی سالن زیبایی زنانه توسط خدیجه زابلی

موفق