جستجو
loading
18 روز مانده
هدف: 10,100,000تومان

با حمایت خود از طرح فریده موسی یی ایشان را درجهت راه اندازی مغازه خرازی و پارچه فروشی یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
18 روز مانده
هدف: 10,100,000تومان

با حمایت خود از طرح نسیبه روحانی فر ایشان را درجهت گسترش سوپرمارکت یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
18 روز مانده
هدف: 12,100,000تومان

با حمایت خود از طرح زهرا بامری ایشان را درجهت راه اندازی کارگاه خیاطی یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
هدف: 20,100,000تومان

طرح خرید چرخ گلدوزی توسط مرضیه بامری

موفق
هدف: 9,100,000تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط لیلا بامری

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح راه اندازی کارگاه خیاطی توسط مینا ده میری زاده

موفق
هدف: 18,100,000تومان

طرح راه‌اندازی کارگاه چکن دوزی توسط مریم احمدی پور

موفق
هدف: 12,100,000تومان

طرح راه‌اندازی سوپرمارکت توسط ماه خاتون دهمیری نژاد

موفق
هدف: 6,100,000تومان

طرح خرید تجهیزات سوزن دوزی توسط سمیه حیدرزهی

موفق
هدف: 14,100,000تومان

طرح کارگاه خیاطی توسط فرخنده دادخدایی

موفق
هدف: 7,600,000تومان

طرح گسترش سوپر مارکت توسط هاجر سابقی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح توسعه سوپرمارکت توسط فاطمه ناروئی

موفق