جستجو
loading
18 روز مانده
هدف: 13,600,000تومان

با حمایت خود از طرح قرص پور ساعدی ایشان را درجهت کاشت گندم و جو یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
هدف: 10,100,000تومان

طرح پروررش مرغ محلی توسط طیبه غلامیان

موفق
هدف: 20,100,000تومان

طرح پرورش زنبورعسل توسط اکرم ظاهری

موفق
هدف: 15,100,000تومان

طرح کاشت وسمه توسط زهرا پهلوانی

موفق
هدف: 15,100,000تومان

طرح راه اندازی جایگاه دام توسط فریده سعیدی

موفق
هدف: 8,100,000تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط افسانه پادیاب

موفق
هدف: 25,100,000تومان

طرح احداث کارگاه پرورش قارچ توسط فاطمه محمدی قلعه گژدم

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح کاشت گندم توسط حیات دادخدایی خرگوشکی

موفق
هدف: 4,650,000تومان

طرح کاشت نخل خرما توسط آذر اکبری

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح کاشت گندم توسط فهیمه خادمی زه کلوت

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح کاشت گندم توسط نوشین راهپیما

موفق
هدف: 5,689,000تومان

طرح کاشت یونجه توسط رحیمه بامری

موفق