جستجو
loading

توسعه قالی بافی

هدف: 9,600,000 تومان

فاطمه خانم باتجربه و هنرمند، برای خرید مواد اولیه قالیبافی به حمایت ما نیاز دارد.

موفق

لحاف دوزی

هدف: 19,100,000 تومان

با حمایت از طرح لحاف دوزی به آقای کورش صیدی در تحقق آرزویش کمک کنیم.

موفق

فرش دست بافت

هدف: 12,450,000 تومان

با حمایت از زهرا خانم با تجربه و کاربلد در حرفه قالیبافی سبب افزایش درآمدش شویم.

موفق

خرید تجهیزات نخ ریسی

هدف: 10,550,000 تومان

گاهی مبلغ وام کم باعث رونق کسب و کار روستایی می‌شود، همراه آفرین خانم در نخ ریسی باشیم.

موفق

قالیبافی

هدف: 9,600,000 تومان

با حمایت از صدیقه خانم هنرمند و فعال، ایشان را در توسعه قالیبافی‌اش همراهی کنیم.

موفق

خرید تجهیزات قالیبافی

هدف: 14,350,000 تومان

از طرح توسعه قالیبافی حریر خانم هنرمند و باتجربه حمایت کنیم.

موفق

چیت بافی

هدف: 11,500,000 تومان

با حمایت از طرح توسعه چیت بافی خانم فرخنده اسکندری، باعث افزایش درآمدش شویم.

موفق

توسعه قالیبافی

هدف: 12,450,000 تومان

با حمایت از 30 سال تجربه خانم مرضیه احمدی، او را در توسعه قالی‌بافی‌اش همراهی کنیم.

موفق

راه‌اندازی کارگاه قالیبافی

هدف: 18,150,000 تومان

خانم زینب نجفی فردی فعال و با اراده است، با حمایت ما می‌تواند کارگاه آموزشی تابلو فرش خود را راه‌اندازی کند.

موفق

خرید تجهیزات قالیبافی

هدف: 14,825,000 تومان

منیژه خانم با تجربه و پرتلاش را در توسعه کسب و کار قالیبافی‌اش حمایت کنیم.

موفق

توسعه خیاطی

هدف: 19,100,000 تومان

از طرح توسعه خیاطی خانم رجاء عشیراوی خین حمایت کنیم و باعث پیشرفت کسب و کارش شویم.

موفق

خرید نخ گلیم بافی

هدف: 9,600,000 تومان

خانم سیده منور موسوی لب رودی تجربه زیادی در گلیم بافی دارد، به او کمک کنیم تا کسب و کارش را توسعه دهد.

موفق