جستجو
loading
هدف: 10,100,000 تومان

طرح خرید وانت برای جمع‌آوری محصولات صنایع‌دستی از روستاها توسط مهرداد شمس الدینی

موفق
هدف: 4,550,000 تومان

طرح راه اندازی آرایشگاه مردانه توسط عیسی کرملاچعب

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح راه‌اندازی سوپرمارکت توسط بهزاد مهاجر

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح تجهیز دفتر خدمات کامپیوتری و کافی‌نت توسط حامد منصوری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح راه‌اندازی سالن زیبایی زنانه توسط خدیجه زابلی

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح تجهیز سوپرمارکت توسط یعقوب مبارکی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح خرید تجهیزات جهت انجام پروژه های ساختمانی توسط حمید مریدخواه

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح تجهیز و راه اندازی سالن زیبایی زنانه توسط راضیه پادیاب

موفق