جستجو
loading
18 روز مانده
هدف: 10,100,000تومان

با حمایت خود از طرح فریده موسی یی ایشان را درجهت راه اندازی مغازه خرازی و پارچه فروشی یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
18 روز مانده
هدف: 15,100,000تومان

با حمایت خود از طرح احمد غلامی نژاد ایشان را درجهت تجهیزات جوشکاری یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
18 روز مانده
هدف: 10,100,000تومان

با حمایت خود از طرح نسیبه روحانی فر ایشان را درجهت گسترش سوپرمارکت یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
18 روز مانده
هدف: 12,100,000تومان

با حمایت خود از طرح زهرا بامری ایشان را درجهت راه اندازی کارگاه خیاطی یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
هدف: 15,100,000تومان

طرح راه اندازی سوپر مارکت توسط رضا مهدی زاده

موفق
هدف: 40,100,000تومان

طرح لوازم کشاورزی توسط حسام الدین سرحدی نسرین سرحدی

موفق
هدف: 12,100,000تومان

طرح گسترش تعویض روغنی توسط قباد بامری زهكلوت

موفق
هدف: 20,100,000تومان

طرح تعمیرات تراکتور توسط فرزاد دهمیری

موفق
هدف: 20,100,000تومان

طرح خرید چرخ گلدوزی توسط مرضیه بامری

موفق
هدف: 12,100,000تومان

طرح راه‌اندازی آرایشگاه مردانه توسط حسن بامری زهکلوت

موفق
هدف: 25,100,000تومان

طرح راه اندازی کارگاه بلوک زنی توسط عمران حقیقی نژاد

موفق
هدف: 15,100,000تومان

طرح راه‌اندازی سوپرمارکت توسط فرزاد پارسا

موفق