جستجو
loading
18 روز مانده
هدف: 10,100,000تومان

با حمایت خود از طرح بهنام نرماشیری ایشان را درجهت تجهیز مغازه میوه و سبزیجات یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
18 روز مانده
هدف: 20,100,000تومان

با حمایت خود از طرح عنایت ناروئی ایشان را درجهت راه اندازی کارگاه جوشکاری یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
هدف: 15,100,000تومان

طرح توسعه کافی نت و خدمات موبایل توسط عبدالوحید درزاده

موفق
هدف: 20,100,000تومان

طرح راه اندازی شرکت تعاونی روستایی توسط پرویز نرماشیری پیر محمد

موفق
هدف: 20,100,000تومان

طرح راه اندازی کارگاه چکن دوزی توسط علی کدخدا

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح توسعه کارگاه زه دوزی توسط مجید شهنوری

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط بانو نرماشیری

موفق
هدف: 15,100,000تومان

طرح توسعه سوپرمارکت توسط عبدالطیف سرفرازی

موفق
هدف: 9,100,000تومان

طرح خرید چرخ زه دوزی توسط مهدیم بامری

موفق
هدف: 8,600,000تومان

طرح راه‌اندازی مغازه مرغ فروشی توسط عبدالرحمن نرماشیری

موفق
هدف: 12,100,000تومان

طرح کارگاه نگین زنی توسط شریفه نرماشیری

موفق
هدف: 15,100,000تومان

طرح گسترش سوپر مارکت توسط شهناز دامنی

موفق