جستجو
loading
هدف: 4,400,000 تومان

طرح خرید موتور کولر گازی توسط محمدرضا رضایی نیک

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح وام برای خرید چرخ خیاطی توسط عبدالوهاب رئیسی

موفق
هدف: 9,175,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط فرزاد دهمیری

موفق
هدف: 7,372,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط جواد اسکندری زهکلوت

موفق
هدف: 9,700,000 تومان

طرح تجهیز کارگاه خانگی سوزن دوزی توسط نوره آزادی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح خیاطی و سوزن دوزی توسط کلثوم بامری زهکلوت

موفق
هدف: 6,600,000 تومان

طرح خیاطی توسط صدیقه سابقی نژاد

موفق
هدف: 9,175,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط مختار دهمیری

موفق
هدف: 9,175,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط شهرام غلامحسینی زهکلوت

موفق
هدف: 5,689,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط رحیمه بامری

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح سوپر مارکت توسط خدیجه بزرگی زاده

موفق
هدف: 8,316,900 تومان

طرح تجهیز سوپرمارکت توسط محسن آخوندزاده

موفق