جستجو
loading

توسعه مغازه پوشاک

هدف: 16,250,000 تومان

دختران روستا برای رسیدن هدفشان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. همراه خانم خاطره چراغ‌پور در گسترش مغازه پوشاک باشیم.

موفق

تجهیزات جوشکاری

هدف: 15,100,000 تومان

طرح تجهیزات جوشکاری توسط احمد غلامی نژاد

موفق

گسترش سوپرمارکت

هدف: 10,100,000 تومان

طرح گسترش سوپرمارکت توسط نسیبه روحانی فر

موفق

راه اندازی کارگاه خیاطی

هدف: 12,100,000 تومان

طرح راه اندازی کارگاه خیاطی توسط زهرا بامری

موفق

راه اندازی مغازه خرازی و پارچه فروشی

هدف: 10,100,000 تومان

طرح راه اندازی مغازه خرازی و پارچه فروشی توسط فریده موسی یی

موفق

کاشت گندم به روش قطره ای

هدف: 20,100,000 تومان

طرح کاشت گندم به روش قطره ای توسط زمان دیناری نژاد

موفق

کاشت گندم

هدف: 22,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط چراغ سابقی نژاد

موفق

راه اندازی سوپر مارکت

هدف: 15,100,000 تومان

طرح راه اندازی سوپر مارکت توسط رضا مهدی زاده

موفق

لوازم کشاورزی

هدف: 40,100,000 تومان

طرح لوازم کشاورزی توسط حسام الدین سرحدی نسرین سرحدی

موفق

گسترش تعویض روغنی

هدف: 12,100,000 تومان

طرح گسترش تعویض روغنی توسط قباد بامری زهكلوت

موفق

تعمیرات تراکتور

هدف: 20,100,000 تومان

طرح تعمیرات تراکتور توسط فرزاد دهمیری

موفق

ساخت جایگاه و خرید دام

هدف: 14,900,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و خرید دام توسط واحد بامری

موفق