جستجو
loading

راه اندازی کافه و قهوه فروشی

هدف: 23,850,000 تومان

طرح راه اندازی کافه و قهوه فروشی توسط محمدصادق نیکوئی

موفق

خرید و فروش یونجه

هدف: 24,100,000 تومان

طرح خرید و فروش یونجه توسط علی قهرمانی

موفق