جستجو
loading
هدف: 20,100,000 تومان

طرح راه اندازی کارگاه سفالگری توسط آمنه بچیری

موفق
هدف: 13,100,000 تومان

طرح راه اندازی مغازه کپسول فروشی توسط زینب بامری چاه شاهی

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح تجهیز فروشگاه لباس فروشی توسط سمیه بامری

موفق
هدف: 12,100,000 تومان

طرح راه اندازی آرایشگاه توسط جاسم سابکی بونگ

موفق
هدف: 19,100,000 تومان

طرح راه اندازی کافی نت توسط منتظر خلیلی صالحی

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح گسترش سوپر مارکت توسط شهناز دامنی

موفق
هدف: 9,100,000 تومان

طرح سوزن دوزی توسط هاجر حیدرزاده

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح توسعه سوپرمارکت توسط یدااله پورعلی زاده

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح راه‌اندازی کارگاه خیاطی توسط سارا مولایی

موفق
هدف: 9,100,000 تومان

طرح گسترش کار تپه زنی توسط عایشه آهورانی

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح راه اندازی کارگاه خیاطی توسط زینب پیرانی

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح راه اندازی جایگاه دام توسط فریده سعیدی

موفق