پرورش زنبور عسل

  • طرح به اتمام رسیده است
  • محسن باقری پلمی
  • زنبورداری
  • خوزستان

افزایش تعداد کندوهای زنبور عسل آقای محسن باقری او را به آرزویش که ساخت منزل مسکونی است می‌رساند.

23,850,000 تومان
جمع‌آوری شده
23,850,000 تومان
هدف
10 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

آقای محسن باقری 32 ساله و متاهل است. او به همراه همسر و پسرش در روستای دورک زنان استان خوزستان زندگی می کنند.
آقا محسن فردی بسیار باانگیزه و خونگرم است که تلاش‌های زیادی برای افزایش درآمد می‌کند.در حال حاضر کارگر روزمزد است. همچنین او 20کندو زنبورعسل دارد که علاوه بر درآمدی که از این راه دارد نشان از علاقه آقا محسن است، آقای باقری قبل از اینکه به درآمد زنبورداری فکر کند به علاقه‌ای که به این کار دارد فکر می‌کند.
آقا محسن 2سال در زمینه پرورش زنبور عسل سابقه دارد و از کندوها در باغ پدری نگهداری می‌کند. او قصد دارد با وامی که دریافت می‌کند کندو، دستگاه عسل گیر خریداری کند.
آرزوی آقا محسن افزایش تعداد کندوها است تا با افزایش درآمد و پس انداز کردن بتواند برای همسر و فرزندش منزل مسکونی بسازد و صاحب خانه شوند.

مشخصات طرح
عنوان شرح

رابط روستا

لیلا مقصودی

مبلغ مورد نیاز متقاضی

۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ پرداختی به رابط طرح

1,000,000 ریال

تعداد اشتغالزایی طرح

1 نفر

خالص ارزش فعلی طرح NPV

982532722.00 ریال

محل اجرای طرح

دورک زنان سفلی / خوزستان

بازه تنفس

1 ماه

توالی بازپرداخت

ماهانه

تعداد اقساط

24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی محسن باقری پلمی
جنسیت مرد
تاریخ تولد ۱۳۶۹/۰۷/۲۵
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 1
تعداد اعضای خانواده 2
تحصیلات دیپلم
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ پرداخت شده 9,895,833
2 ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ پرداخت شده 9,895,833
3 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ پرداخت شده 9,895,833
4 ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ پرداخت شده 9,895,833
5 ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ پرداخت نشده 9,895,833
6 ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ پرداخت نشده 9,895,833
7 ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ پرداخت نشده 9,895,833
8 ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ پرداخت نشده 9,895,833
9 ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ پرداخت نشده 9,895,833
10 ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ پرداخت نشده 9,895,833
11 ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ پرداخت نشده 9,895,833
12 ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ پرداخت نشده 9,895,833
13 ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ پرداخت نشده 9,895,833
14 ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ پرداخت نشده 9,895,833
15 ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ پرداخت نشده 9,895,833
16 ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ پرداخت نشده 9,895,833
17 ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ پرداخت نشده 9,895,833
18 ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ پرداخت نشده 9,895,833
19 ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ پرداخت نشده 9,895,833
20 ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ پرداخت نشده 9,895,833
21 ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ پرداخت نشده 9,895,833
22 ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ پرداخت نشده 9,895,833
23 ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ پرداخت نشده 9,895,833
24 ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ پرداخت نشده 9,895,841
۱۴۰۳/۰۲/۱۱
درحال کسب کار بوده .

درحال کسب کار بوده و موفق بوده

۱۴۰۳/۰۱/۲۱
درحال کسب کار بوده .

در حال کسب کار بوده و موفق بوده

۱۴۰۳/۰۱/۲۱
درحال کسب کار بوده

درحال کسب کار بوده و موفق بوده