آرایشگاه زنانه

  • طرح به اتمام رسیده است
  • شکیلا صبوری
  • آرایشگاه مردانه و زنانه
  • خوزستان

با حمایت از طرح راه اندازی آرایشگاه خانم نشکیلا صبوری، او را در مسیر رسیدن به هدفش یاری کنیم.

19,100,000 تومان
جمع‌آوری شده
19,100,000 تومان
هدف
10 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

خانم شکیلا صبوری 24 ساله و مجرد از روستای تکاب بندان استان خوزستان است.
شکیلا خانم بیش از 2سال است که در حرفه آرایشگری مشغول است در این مدت به صورت درصدی در آرایشگاه های ایذه کار می کند. او مهارت لازم را کسب کرده اکنون قصد دارد با دریافت وام از بنیاد ایفا در زادگاهش آرایشگاهش را راه اندازی کند و کسب و کار مستقل خودش را داشته باشد. او آرزو دارد در آینده با توسعه کار خود آرایشگاه مجهزی داشته و نیروی کار نیز استخدام کند.
با حمایت از شکیلاخانم سبب ایجاد شغل و توانمندی زنان با اراده سرزمین مان باشیم.

مشخصات طرح
عنوان شرح

رابط روستا

سید عبدالرحمن موسوی

مبلغ مورد نیاز متقاضی

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ پرداختی به رابط طرح

1,000,000 ریال

تعداد اشتغالزایی طرح

1 نفر

خالص ارزش فعلی طرح NPV

2190139108.00 ریال

محل اجرای طرح

تکاب بندان / خوزستان

بازه تنفس

1 ماه

توالی بازپرداخت

ماهانه

تعداد اقساط

24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی شکیلا صبوری
جنسیت زن
تاریخ تولد ۱۳۷۸/۰۴/۲۷
وضعیت تأهل مجرد
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 1
تحصیلات دیپلم
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ پرداخت شده 7,916,666
2 ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ پرداخت شده 7,916,666
3 ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
4 ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
5 ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
6 ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
7 ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
8 ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
9 ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
10 ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
11 ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
12 ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
13 ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
14 ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
15 ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
16 ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
17 ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
18 ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
19 ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
20 ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
21 ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
22 ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
23 ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ پرداخت نشده 7,916,666
24 ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ پرداخت نشده 7,916,682
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
گزارش طرح آرایشگاه شکیلا صبوری

با توجه به بازدید اخیر طرح شکیلا صبوری فعال میباشد و اقساط را به موقع پرداخت می‌کند.