کارگاه خیاطی
  • طرح به اتمام رسیده است
  • فرخنده دادخدایی
  • خیاطی، گلدوزی با چرخ
  • کرمان

طرح کارگاه خیاطی توسط فرخنده دادخدایی

14,148,250 تومان
جمع‌آوری شده
14,100,000 تومان
هدف
11 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

خانم فرخنده دادخدایی 31 ساله، ساکن روستای چاه دادخدا از استان کرمان است. فرخنده خانم تحصیلات کارشناسی دارد، به خیاطی علاقمند است و مهارت زیادی در این زمینه دارد. ایشان به مدت 10 سال سابقه خیاطی دارد و در این مدت در منزل خیاطی انجام داده است.

فرخنده خانم تصمیم گرفته با ساخت کارگاه، کسب و کارش را گسترش دهد، با کمک خانواده ساخت کارگاه را شروع کرده‌اند ولی برای ادامه کار و اتمام کارگاه نیاز به حمایت مالی دارد. با حمایت از این طرح به توسعه کسب و کارش و همچنین پاسخگویی به نیاز روستا کمک می‌کنید.

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا بهروز آباد
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 1 نفر
درصد حاشیه سود طرح 82%
محل اجرای طرح چاه دادخدا / کرمان
بازه تنفس 1 ماه
توالی بازپرداخت ماهانه
تعداد اقساط 24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی فرخنده دادخدایی
جنسیت زن
تاریخ تولد ۱۳۶۹/۱۲/۰۱
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات کارشناسی
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ پرداخت شده 5,833,333
2 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ پرداخت شده 5,833,333
3 ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ پرداخت شده 5,833,333
4 ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ پرداخت شده 5,833,333
5 ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ پرداخت شده 5,833,333
6 ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ پرداخت نشده 5,833,333
7 ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ پرداخت نشده 5,833,333
8 ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ پرداخت نشده 5,833,333
9 ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ پرداخت نشده 5,833,333
10 ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ پرداخت نشده 5,833,333
11 ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ پرداخت نشده 5,833,333
12 ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ پرداخت نشده 5,833,333
13 ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ پرداخت نشده 5,833,333
14 ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پرداخت نشده 5,833,333
15 ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ پرداخت نشده 5,833,333
16 ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ پرداخت نشده 5,833,333
17 ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ پرداخت نشده 5,833,333
18 ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ پرداخت نشده 5,833,333
19 ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ پرداخت نشده 5,833,333
20 ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ پرداخت نشده 5,833,333
21 ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ پرداخت نشده 5,833,333
22 ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ پرداخت نشده 5,833,333
23 ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ پرداخت نشده 5,833,333
24 ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ پرداخت نشده 5,833,333
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
گزارش اول

خانم دادخدایی با وامی که دریافت کرده است اقدام به خرید مصالح جهت راه اندازی کارگاه نماید و منتظر است بنای عملیات مربوطه را انجام دهد.