کاشت گندم
  • 16 روز تا پایان طرح
  • چراغ سابقی نژاد
  • زراعت
  • کرمان

با حمایت خود از طرح چراغ سابقی نژاد ایشان را درجهت کاشت گندم یاری نمایید.

0 تومان
جمع‌آوری شده
21,000,000 تومان
هدف
0 نفر
حمایت‌گرها
حمایت می‌کنم با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

آقای چراغ سابقی نژاد، متولد سال ۵۲ است و همراه همسر و ۶ فرزندش در روستای کروچان استان کرمان زندگی می‌کند. ۱۵ سال سابقه کشاورزی دارد و در کنار آن دامپروری هم انجام می‌دهد. او دو سال قبل، از ایفا برای کاشت کنجد وام دریافت کرده بود و تمام اقساطش را به موقع پرداخت کرد.
آقای سابقی نژاد علاوه بر کنجد، در یک هکتار از زمینش ارزن کاشته و قصد دارد ۲ هکتار هم زیر کشت گندم ببرد. او کل فرآیند کسب و کارش را از کاشت تا برداشت با همکاری خانواده انجام می دهد و همسر و فرزندانش در آن شریک هستند.
حالا آقا چراغ می‌خواهد با دریافت دوباره وام از ایفا، دو هکتار زمینی که برای کاشت گندم در نظر گرفته، به آبیاری قطره ای مجهز کند. تجربه به او نشان داده که آبیاری قطره ای علاوه بر کاهش مصرف منابع آبی، می‌تواند با کاهش زمان آبیاری و هزینه‌ها، کشت پرسودتر و کم خطرتری برای او به همراه داشته باشد.
با حمایت از آقا چراغ خوش قول و مسئولیت پذیر، او را در توسعه کسب و کار خانوادگی اش یاری کنیم.

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا مصطفی سابقی نژاد
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 1 نفر
درصد حاشیه سود طرح 51%
محل اجرای طرح گروچان / کرمان
بازه تنفس 4 ماه
توالی بازپرداخت ماهانه
تعداد اقساط 24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی چراغ سابقی نژاد
جنسیت مرد
تاریخ تولد ۱۳۵۲/۰۵/۰۹
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات ابتدایی
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
2 ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
3 ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
4 ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
5 ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
6 ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
7 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
8 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
9 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
10 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
11 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
12 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ پرداخت نشده 9,166,667
13 ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
14 ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
15 ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
16 ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
17 ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
18 ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
19 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
20 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
21 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
22 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
23 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ پرداخت نشده 9,166,667
24 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ پرداخت نشده 9,166,667
گزارشی ثبت نشده است.