باغ داری

  • 16 روز تا پایان طرح
  • حبیب براتیان
  • باغ داری
  • خوزستان

کمک به طرح باغداری آقای حبیب براتیان جوان سر زنده خوزستانی

20,404,504 تومان
جمع‌آوری شده
38,100,000 تومان
هدف
7 نفر
حمایت‌گرها
حمایت می‌کنم با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

پیشرفت حبیب براتیان جوان 29 ساله خوزستانی را در کنار یکدیگر به تماشا بنشینیم.
حبیب براتیان در حال حاضر به کار بازاریابی مشغول بوده و از این طریق گذران زندگی می کند اما این جوان خوش فکر در تلاش است تا با پس انداز ها و کمک شما برای آینده خود سرمایه‌گذاری کند. حبیب قصد دارد تا با حصارکشی باغ و ایجاد آبیاری قطره ای علاوه بر محافظت از باغ خود، در حفظ و نگهداری و جلوگیری از هدر رفت آب نقش آفرینی کند.
آقای براتیان با انجام اقدامات لازم برای باغ خود در آینده‌ای نزدیک باغ پر ثمری خواهد داشت که درآمد مناسبی را نصیب او خواهد کرد.
برای کمک رسانی به آقای براتیان در کنار یکدیگر باشیم.

مشخصات طرح
عنوان شرح

رابط روستا

کورش صادقی

مبلغ مورد نیاز متقاضی

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ پرداختی به رابط طرح

1,000,000 ریال

تعداد اشتغالزایی طرح

1 نفر

خالص ارزش فعلی طرح NPV

805093107.00 ریال

محل اجرای طرح

دربه غریبی / خوزستان

بازه تنفس

1 ماه

توالی بازپرداخت

ماهانه

تعداد اقساط

24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی حبیب براتیان
جنسیت مرد
تاریخ تولد ۱۳۷۴/۰۷/۳۰
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 1
تحصیلات کارشناسی
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
2 ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
3 ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
4 ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
5 ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
6 ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
7 ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
8 ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
9 ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
10 ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
11 ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
12 ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
13 ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
14 ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
15 ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
16 ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
17 ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
18 ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
19 ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
20 ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
21 ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
22 ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
23 ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ پرداخت نشده 15,833,333
24 ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ پرداخت نشده 15,833,341
گزارشی ثبت نشده است.