پرورش بوقلمون

  • طرح به اتمام رسیده است
  • مسلم محمدی رکعتی
  • دام و طیور
  • خوزستان

با حمایت از جوانان سرزمین‌مان فرصت رشد و پیشرفت را برای آنها فراهم سازیم.

19,100,000 تومان
جمع‌آوری شده
19,100,000 تومان
هدف
9 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

آقای مسلم محمدی جوان 23 ساله، دانشجوی کارشناسی مهندسی برق است.
مسلم فردی فعال و پر تلاش است او در کنار تحصیلش سه سالی که بوقلمون گوشتی در زادگاهش روستای رکعت پرورش میدهد و از این طریق درآمدزایی می کند.
مسلم با توجه به تجربه ای که کسب کرده از طرفی افزایش تقاضا و ایجاد یک معیشت پایدار از طریق پرورش بوقلمون قصد دارد تولیداتش را گسترش دهد برای انجام این پروژه نیازمند حمایت مالی شما است.
با حمایت از کمپین او، می توانید نقش مهمی در رشد کسب و کار و افزایش درآمدش ایفا کنید.

مشخصات طرح
عنوان شرح

رابط روستا

جاسم محمدی نعل کنان

مبلغ مورد نیاز متقاضی

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ پرداختی به رابط طرح

1,000,000 ریال

تعداد اشتغالزایی طرح

1 نفر

خالص ارزش فعلی طرح NPV

1689903204.00 ریال

محل اجرای طرح

رکعت علیا / خوزستان

بازه تنفس

1 ماه

توالی بازپرداخت

ماهانه

تعداد اقساط

24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی مسلم محمدی رکعتی
جنسیت مرد
تاریخ تولد ۱۳۸۰/۱۱/۰۷
وضعیت تأهل مجرد
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 6
تحصیلات کارشناسی
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
2 ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
3 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
4 ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
5 ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
6 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
7 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
8 ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
9 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
10 ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
11 ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
12 ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
13 ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
14 ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
15 ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
16 ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
17 ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
18 ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
19 ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
20 ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
21 ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
22 ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
23 ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ پرداخت نشده 7,916,666
24 ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ پرداخت نشده 7,916,682
گزارشی ثبت نشده است.