خرید مشارکتی تراکتور
  • طرح به اتمام رسیده است
  • علی بامری جاز
  • ماشین‌آلات کشاورزی
  • کرمان

طرح خرید مشارکتی تراکتور توسط علی بامری جاز اسماعیل بامری جاز قاسم بامری جاز

60,100,000 تومان
جمع‌آوری شده
60,100,000 تومان
هدف
16 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

آقای علی بامری، ۶۰ ساله است و همراه ۵ فرزند خود در روستای کروچان زندگی می‌کند. او و دو نفر از فرزندانش که متاهل هستند، کار دامداری، باغداری و کشاورزی انجام می‌دهند و در همه درآمد‌ها با یکدیگر شریک هستند. اهالی روستا برای گذران امور خود به مشکلی برخورده‌اند که با کمک این خانواده، سعی در حل آن دارند.
با اینکه شغل اصلی مردم کروچان کشاورزی است، در حال حاضر تنها یک تراکتور فرسوده به این کشاورزان خدمت ارائه می‌کند و تعداد زیادی از کشاورزان روستا مجبور هستند از کیلومتر‌ها دورتر (روستاهای مجاور) و با هزینه بسیار بیشتر تراکتور اجاره کنند.
خانواده بامری با توجه به سابقه و اعتبار خود تصمیم گرفته‌اند با خرید یک تراکتور، این نیاز مهم روستا را برطرف کنند. با پیگیری‌های صورت گرفته، بیشتر مبلغ خرید تراکتور توسط جهاد کشاورزی وام داده می‌شود. اما برای ثبت‌نام و دریافت تراکتور نیاز به مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت است و به همین دلیل آقای بامری از ایفا درخواست وام کرده‌اند.
این طرح علاوه بر ایجاد اشتغال برای ۳ نفر، منفعت جمعی برای روستای کروچان داشته و هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد.

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا مصطفی سابقی نژاد
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 3 نفر
درصد حاشیه سود طرح 68%
محل اجرای طرح گروچان / کرمان
بازه تنفس 2 ماه
توالی بازپرداخت ماهانه
تعداد اقساط 24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی علی بامری جاز
جنسیت مرد
تاریخ تولد ۱۳۴۰/۰۶/۰۱
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات ابتدایی
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی اسماعیل بامری جاز
جنسیت مرد
تاریخ تولد ۱۳۷۶/۰۱/۰۷
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات دیپلم
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی قاسم بامری جاز
جنسیت مرد
تاریخ تولد ۱۳۶۵/۰۱/۰۱
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات ابتدایی
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
2 ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
4 ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
5 ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
6 ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
7 ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
8 ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
9 ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
10 ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
11 ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
12 ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
13 ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
14 ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
15 ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
16 ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
17 ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
18 ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
19 ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
20 ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
21 ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
22 ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
23 ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
24 ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ پرداخت نشده 25,000,000
گزارشی ثبت نشده است.