جستجو
loading

پرورش حلزون

هدف: 14,350,000 تومان

با کمک به طرح پرورش حلزون آقای قاسم شعبانی، طرحی جدید را وارد عرصه تامین مالی ایفا کنیم

موفق

خرید موتور قایق

هدف: 28,600,000 تومان

آقا موسی، صیاد با سابقه و ماهر در کارش، برای راه‌اندازی کسب و کار مستقل خودش به حمایت ما نیاز دارد.

موفق

استخر پرورش ماهی

هدف: 33,350,000 تومان

با حمایت از طرح راه‌اندازی استخر پرورش ماهی آقا سلمان، در ایجاد شغلی پایدار ایشان را همراهی کنیم.

موفق

راه اندازی استخر پرورش ماهی قزل آلا

هدف: 66,600,000 تومان

با حمایت از طرح راه‌اندازی استخر پرورش ماهی قزل‌آلای آقایان مرادی و غریبی ضمن گسترش کار مشارکتی، در استفاده هرچه بهتر از منابع کشور سهیم باشیم.

موفق

خرید تجهیزات صیادی

هدف: 21,950,000 تومان

در سراسر کشور نیروهای متخصصی وجود دارند که برای بهره‌مندی از توانایی‌هایشان نیازمند حمایت ما هستند، آقای صادق ادریس پور را در مسیر راه‌اندازی کسب و کار صیادی‌اش همراهی کنیم.

موفق

خرید موتور قایق

هدف: 26,700,000 تومان

رونق کسب و کارهای سنتی مانند صیادی موجب سرزنده شدن آن مناطق می‌شود، حمایت از آقای میلاد ربیعی‌زاده ضمن اشتغال‌زایی برای چندین نفر، موجب کسب درآمد چندین برابری او می‌شود.

موفق