جستجو
loading

حصار کشی باغ

6 روز مانده
هدف: 38,100,000 تومان

طرح حصارکشی و آماده سازی زمین برای کاشت درختان پسته، آقای کامران داودی یکتا!

حمایت می‌کنم

حصارکشی باغ

6 روز مانده
هدف: 38,100,000 تومان

طرح حصارکشی و آماده سازی زمین برای کاشت درختان مرکبات آقای فرشاد موسوی

حمایت می‌کنم

توسعه زنبور داری

6 روز مانده
هدف: 33,350,000 تومان

با حمایت از سکینه خانم خوش ذوق و توانا او را در توسعه هر چه بیشتر تعداد کندوهای زنبورعسلش همراهی کنیم.

حمایت می‌کنم

زنبورداری

6 روز مانده
هدف: 28,600,000 تومان

در طرح توسعه زنبورداری آقای حسین کیانی سهیم باشیم.

حمایت می‌کنم