جستجو
loading
18 روز مانده
هدف: 13,600,000تومان

با حمایت خود از طرح قرص پور ساعدی ایشان را درجهت کاشت گندم و جو یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
هدف: 15,100,000تومان

طرح کاشت وسمه توسط زهرا پهلوانی

موفق
هدف: 8,100,000تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط افسانه پادیاب

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح کاشت گندم توسط حیات دادخدایی خرگوشکی

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح کاشت گندم توسط نوشین راهپیما

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح کاشت گندم توسط فهیمه خادمی زه کلوت

موفق
هدف: 5,689,000تومان

طرح کاشت یونجه توسط رحیمه بامری

موفق
هدف: 7,372,000تومان

طرح کاشت یونجه توسط پروین دهمیری نژاد

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح کاشت کنجد توسط حوا پهلوانی

موفق
هدف: 8,150,000تومان

طرح کاشت کنجد توسط ثریا نارویی

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح کاشت گیاه وسمه توسط فریبا پهلوانی

موفق
هدف: 4,320,000تومان

طرح کاشت ارزن توسط نسیبه سالاری

موفق