کاشت نهال خرما
  • طرح به اتمام رسیده است
  • افسانه پادیاب
  • زراعت
  • کرمان

طرح کاشت نهال خرما توسط افسانه پادیاب

8,100,000 تومان
جمع‌آوری شده
8,100,000 تومان
هدف
14 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

خانم افسانه پادیاب در روستای کنت آباد استان کرمان متولد شده و تحصیلاتش را تا مقطع راهنمایی در روستا ادامه داد، متاهل است و به همراه همسر و دو فرزند خود زندگی می‌کند.

همسر افسانه خانم کارگر ساختمان است ولی درآمد کم ایشان هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل تصمیم گرفته‌اند در زمینی که به ایشان به ارث رسیده است نهال خرما بکارند. افسانه خانم برای تامین هزینه نهال خرما از ایفا درخواست وام کرده است، با حمایت از طرح ایشان به رونق زندگیشان کمک کنیم.

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا ایوب پارسایی
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 1 نفر
درصد حاشیه سود طرح 84%
محل اجرای طرح کنت اباد / کرمان
بازه تنفس 2 ماه
توالی بازپرداخت ماهانه
تعداد اقساط 24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی افسانه پادیاب
جنسیت زن
تاریخ تولد ۱۳۶۸/۰۶/۱۵
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات ابتدایی
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ پرداخت شده 3,333,333
2 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ پرداخت شده 3,333,333
3 ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ پرداخت شده 3,333,333
4 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ پرداخت شده 3,333,333
5 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ پرداخت شده 3,333,333
6 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ پرداخت نشده 3,333,333
7 ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ پرداخت نشده 3,333,333
8 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ پرداخت نشده 3,333,333
9 ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ پرداخت نشده 3,333,333
10 ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ پرداخت نشده 3,333,333
11 ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ پرداخت نشده 3,333,333
12 ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ پرداخت نشده 3,333,333
13 ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ پرداخت نشده 3,333,333
14 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ پرداخت نشده 3,333,333
15 ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ پرداخت نشده 3,333,333
16 ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ پرداخت نشده 3,333,333
17 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ پرداخت نشده 3,333,333
18 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ پرداخت نشده 3,333,333
19 ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ پرداخت نشده 3,333,333
20 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ پرداخت نشده 3,333,333
21 ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ پرداخت نشده 3,333,333
22 ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ پرداخت نشده 3,333,333
23 ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ پرداخت نشده 3,333,333
24 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ پرداخت نشده 3,333,333
۱۴۰۰/۰۸/۰۴
گزارش اول

خانم پادیاب با وامی که دریافت کرده توانسته است نهال خرما بخرد و فرآیندهای کاشت آن را انجام دهد.