جستجو
loading

لوله کشی زمین کشاورزی

6 روز مانده
هدف: 33,350,000 تومان

تجهیز زمین کشاورزی به سیستم آبیاری توسط ابراهیم آبیار

حمایت می‌کنم

توسعه زنبور داری

6 روز مانده
هدف: 33,350,000 تومان

با حمایت از سکینه خانم خوش ذوق و توانا او را در توسعه هر چه بیشتر تعداد کندوهای زنبورعسلش همراهی کنیم.

حمایت می‌کنم