جستجو
loading

کاشت نهال و خرید تجهیزات آبیاری

25 روز مانده
هدف: 19,100,000 تومان

با حمایت از طرح باغداری آقای اسفندیار پوچانی، علاوه بر افزایش بهره‌وری و سودآوری کسب‌وکارش نمونه‌ای موفق در سیستم آبیاری قطره‌ای برای اهالی روستا می‌شود.

حمایت می‌کنم

ایجاد و گسترش گلخانه

هدف: 16,250,000 تومان

با حمایت از طرح تاسیس گلخانه آقای اسداله محمدی، باعث تحقق رویای مرد طبیعت دوست روستای مورموری شویم.

موفق

درختکاری و ایجاد باغ درختان مثمر

هدف: 14,350,000 تومان

طرح درختکاری و ایجاد باغ درختان مثمر توسط عبدالنبی جشک

موفق

احداث کارگاه پرورش قارچ

هدف: 25,100,000 تومان

طرح احداث کارگاه پرورش قارچ توسط فاطمه محمدی قلعه گژدم

موفق

کاشت خیارشمام(خریدبذر)

هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت خیارشمام(خریدبذر) توسط سجاد عزیززاده

موفق

کاشت خیارشمام(خریدبذر)

هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت خیارشمام(خریدبذر) توسط آریا عزیززاده

موفق

کاشت نهال خرما

هدف: 4,650,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط محسن ناروئی سورگاوان

موفق

کاشت نخل خرما

هدف: 4,650,000 تومان

طرح کاشت نخل خرما توسط آذر اکبری

موفق

کاشت نهال خرمای ربی

هدف: 5,500,000 تومان

طرح کاشت نهال خرمای ربی توسط اسماعیل داد خدایی

موفق

کاشت نخل خرما

هدف: 6,210,000 تومان

طرح کاشت نخل خرما توسط اصغر جلالی

موفق

کاشت نهال خرمای ربی

هدف: 4,700,000 تومان

طرح کاشت نهال خرمای ربی توسط یوسف مرادی چاه شاهی

موفق

کاشت نهال خرما

هدف: 4,800,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط فرشته دانگاه

موفق