راه اندازی جایگاه دام
  • طرح به اتمام رسیده است
  • فریده سعیدی
  • دام و طیور
  • خوزستان

طرح راه اندازی جایگاه دام توسط فریده سعیدی

15,100,000 تومان
جمع‌آوری شده
15,100,000 تومان
هدف
11 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

خانم فریده سعیدی اهل روستای قلعه کژدم از استان خوزستان است که با 4 فرزند و همسر خود زندگی می‌کند. همسر ایشان به دور از خانواده شاغل هستند.
ایشان تعدادی دام دارند و نگهداری از دام‌ها بر عهده خانم سعیدی است. فریده خانم ساخت جایگاه را شروع کرده‌اند ولی سرمایه کافی برای تکمیل آن را در اختیار ندارند، به همین منظور از ایفا درخواست وام داده‌اند. با حمایت از طرح ایشان به توسعه کارشان کمک می‌کنید.

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا فریده سعیدی
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 1 نفر
درصد حاشیه سود طرح 78%
محل اجرای طرح قلعه کژدمک / خوزستان
بازه تنفس 1 ماه
توالی بازپرداخت ماهانه
تعداد اقساط 24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی فریده سعیدی
جنسیت زن
تاریخ تولد ۱۳۶۳/۱۰/۱۰
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات سیکل
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ پرداخت شده 6,250,000
2 ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ پرداخت شده 6,250,000
3 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ پرداخت شده 6,250,000
4 ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ پرداخت شده 6,250,000
5 ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ پرداخت شده 6,250,000
6 ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ پرداخت شده 6,250,000
7 ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ پرداخت نشده 6,250,000
8 ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ پرداخت نشده 6,250,000
9 ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ پرداخت نشده 6,250,000
10 ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ پرداخت نشده 6,250,000
11 ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ پرداخت نشده 6,250,000
12 ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ پرداخت نشده 6,250,000
13 ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ پرداخت نشده 6,250,000
14 ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ پرداخت نشده 6,250,000
15 ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ پرداخت نشده 6,250,000
16 ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پرداخت نشده 6,250,000
17 ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ پرداخت نشده 6,250,000
18 ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ پرداخت نشده 6,250,000
19 ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ پرداخت نشده 6,250,000
20 ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ پرداخت نشده 6,250,000
21 ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ پرداخت نشده 6,250,000
22 ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ پرداخت نشده 6,250,000
23 ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ پرداخت نشده 6,250,000
24 ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ پرداخت نشده 6,250,000
۱۴۰۰/۰۷/۱۴
گزارش اول

خانم سعیدی با وامی که از ایفا گرفته است ، جایگاه استاندارد دام خود را تکمیل کرده است و سقف جایگاه را ساخته است .