تجهیز کارگاه خانگی سوزن دوزی
  • طرح به اتمام رسیده است
  • نوره آزادی
  • خراطی و سوزندوزی بلوچ
  • سیستان وبلوچستان

طرح تجهیز کارگاه خانگی سوزن دوزی توسط نوره آزادی

9,700,000 تومان
جمع‌آوری شده
9,700,000 تومان
هدف
24 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

خانم آزادی در خانه به همراه دختر 14 سالشون مشغول سوزن دوزی و تهیه و فروش لباس های محلی هستند. گاهی خواهر و اقوام نیز در صورت دریافت سفارش دوخت لباس و سوزن دوزی بیشتر به ایشان کمک می کنند. در هر ماه حدود 4 لباس کامل می دوزند. برای کار بهتر و راحت تر و دریافت مشتری بشتر نیاز به اتو، چرخ خیاطی و ... دارند. چرخی که در حال حاضر دارند قرض گرفتند و باید جایگزین کنند.
با خرید چرخ خیاطی تعداد 6 دست لباس کامل در ماه برای فروش در نظر گرفته شده، از این فروش 6 عددی، حداقل 2 عدد را خود خانم نوره و دخترشان انجام می دهند و برای کار بر روی تعداد مابقی 50 درصد از درآمد کار را بر میدارند و 50 درصد دیگر به عنوان هزینه نیروی انسانی محاسبه گردیده.
با کمک به نوره آزادی ایشان را در جهت کارافرینی و کسب درآمد بیشتر کمک نمایید.

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا محمود آزادی
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 1 نفر
درصد حاشیه سود طرح 32%
محل اجرای طرح دهان / سیستان وبلوچستان
بازه تنفس 1 ماه
توالی بازپرداخت ماهانه
تعداد اقساط 24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی نوره آزادی
جنسیت زن
تاریخ تولد ۱۳۵۷/۰۹/۰۸
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات دیپلم
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ پرداخت شده 4,000,000
2 ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ پرداخت شده 4,000,000
3 ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ پرداخت نشده 4,000,000
4 ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ پرداخت نشده 4,000,000
5 ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ پرداخت نشده 4,000,000
6 ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ پرداخت نشده 4,000,000
7 ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ پرداخت نشده 4,000,000
8 ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ پرداخت نشده 4,000,000
9 ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ پرداخت نشده 4,000,000
10 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ پرداخت نشده 4,000,000
11 ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ پرداخت نشده 4,000,000
12 ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ پرداخت نشده 4,000,000
13 ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ پرداخت نشده 4,000,000
14 ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ پرداخت نشده 4,000,000
15 ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ پرداخت نشده 4,000,000
16 ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ پرداخت نشده 4,000,000
17 ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ پرداخت نشده 4,000,000
18 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ پرداخت نشده 4,000,000
19 ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ پرداخت نشده 4,000,000
20 ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ پرداخت نشده 4,000,000
21 ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ پرداخت نشده 4,000,000
22 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ پرداخت نشده 4,000,000
23 ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ پرداخت نشده 4,000,000
24 ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ پرداخت نشده 4,000,000
گزارشی ثبت نشده است.