صنایع دستی
  • طرح به اتمام رسیده است
  • مهناز ظاهری عبده وند
  • گلیم بافی
  • چهارمحال وبختیاری

طرح صنایع دستی توسط مهناز ظاهری عبده وند

5,300,000 تومان
جمع‌آوری شده
5,300,000 تومان
هدف
14 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

خانم مهناز ظاهری عبده وند 34 ساله همراه با همسر و 4 فرزندش
در روستا زندگی می کند.
خانم ظاهری مدت 3 سال است که در حوزه صنایع دستی به طور خاص تولید شیردنگ و وریست فعالیت می کند و از این طریق کسب درآمد می کند و برای تأمین مخارج زندگی به همسر خود کمک می کند. باتوجه به تجربه و توان بالای ایشان در این کار و همچنین برای توسعه کسب وکار خود، مهناز ظاهری عبده وند برای خرید ابزارکار، کاموا و پشم از ایفا درخواست وام کرده و با این درخواست موافقت شد.
مهناز ظاهری مادری پرتلاش است و خواست او برای پیشرفت و توسعه کسب وکار خود ستودنیست. با کمک به ایشان می توانیم پشتیبان ایشان برای گام های قوی تر باشیم.

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا بهمن عیدی وند
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 1 نفر
درصد حاشیه سود طرح 47%
محل اجرای طرح فریک / چهارمحال وبختیاری
بازه تنفس 1 ماه
توالی بازپرداخت ماهانه
تعداد اقساط 24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی مهناز ظاهری عبده وند
جنسیت زن
تاریخ تولد ۱۳۶۵/۰۶/۳۰
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات ابتدایی
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ پرداخت شده 2,166,667
2 ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ پرداخت شده 2,166,667
3 ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ پرداخت شده 2,212,121
4 ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ پرداخت شده 2,212,121
5 ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ پرداخت شده 2,212,121
6 ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ پرداخت شده 2,212,121
7 ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ پرداخت شده 2,212,121
8 ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ پرداخت شده 2,212,121
9 ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ پرداخت شده 2,212,121
10 ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ پرداخت شده 2,212,121
11 ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ پرداخت شده 2,212,121
12 ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ پرداخت شده 2,212,121
13 ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ پرداخت نشده 2,212,121
14 ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ پرداخت نشده 2,212,121
15 ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ پرداخت نشده 2,212,121
16 ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ پرداخت نشده 2,212,121
17 ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ پرداخت نشده 2,212,121
18 ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ پرداخت نشده 2,212,121
19 ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ پرداخت نشده 2,212,121
20 ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ پرداخت نشده 2,212,121
21 ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ پرداخت نشده 2,212,121
22 ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ پرداخت نشده 2,212,121
23 ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ پرداخت نشده 2,212,121
24 ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ پرداخت نشده 2,212,121
گزارشی ثبت نشده است.