پرورش مرغ تخمگذار و سایر طیور

  • 19 روز تا پایان طرح
  • گلفروز اسکندری
  • دام و طیور
  • ایلام

با حمایت از طرح پرورش مرغ تخمگذار می‌توانیم باعث گسترش کسب و کار گلفروز خانم و افزایش درآمد خانواده ایشان شویم.

236,833 تومان
جمع‌آوری شده
13,400,000 تومان
هدف
6 نفر
حمایت‌گرها
حمایت می‌کنم با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

خانم گلفروز اسکندری 52 ساله و متاهل است. با دو فرزند و همسرش در روستای هفت چشمه شهرستان آبدانان زندگی می‌کنند. همسرش بنایی انجام می‌دهد و منبع اصلی درآمد خانواده از طریق ایشان است ولی به خاطر درآمد پایینشان، گلفروز خانم به مدت 5 سال است که مرغ خانگی پرورش می‌دهد تا بتواند کمک خرج همسرش باشد. ایشان خانمی پرتلاش، متعهد به خانواده و مورد تایید افراد روستا است.
گلفروز خانم تعدادی مرغ، خروس و جوجه دارد که در حیاط منزل خود پرورش می‌دهد. حالا تصمیم گرفته برای گسترش کارش تعدادی مرغ محلی، تور سیمی، دانخوری، آبخوری، قفس دو طبقه مرغ خریداری کند ولی نیازمند سرمایه است به همین دلیل از بنیاد ایفا درخواست وام داده است. او آرزو دارد با درآمد حاصل از این کسب و کار در تامین مخارج زندگی به همسرش کمک کند.

مشخصات طرح
عنوان شرح

رابط روستا

سروناز محمدی

مبلغ مورد نیاز متقاضی

۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ پرداختی به رابط طرح

1,000,000 ریال

تعداد اشتغالزایی طرح

1 نفر

خالص ارزش فعلی طرح NPV

1224276635.00 ریال

محل اجرای طرح

وچکاب / ایلام

بازه تنفس

1 ماه

توالی بازپرداخت

ماهانه

تعداد اقساط

24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی گلفروز اسکندری
جنسیت زن
تاریخ تولد ۱۳۴۹/۰۳/۰۹
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 1
تحصیلات بی سواد
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ پرداخت نشده 5,541,666
2 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ پرداخت نشده 5,541,666
3 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ پرداخت نشده 5,541,666
4 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ پرداخت نشده 5,541,666
5 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ پرداخت نشده 5,541,666
6 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ پرداخت نشده 5,541,666
7 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ پرداخت نشده 5,541,666
8 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ پرداخت نشده 5,541,666
9 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ پرداخت نشده 5,541,666
10 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ پرداخت نشده 5,541,666
11 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ پرداخت نشده 5,541,666
12 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پرداخت نشده 5,541,666
13 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ پرداخت نشده 5,541,666
14 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ پرداخت نشده 5,541,666
15 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ پرداخت نشده 5,541,666
16 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ پرداخت نشده 5,541,666
17 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ پرداخت نشده 5,541,666
18 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ پرداخت نشده 5,541,666
19 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ پرداخت نشده 5,541,666
20 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ پرداخت نشده 5,541,666
21 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ پرداخت نشده 5,541,666
22 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ پرداخت نشده 5,541,666
23 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ پرداخت نشده 5,541,666
24 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پرداخت نشده 5,541,682
گزارشی ثبت نشده است.