خرید چرخ خیاطی
  • طرح به اتمام رسیده است
  • الهه وجدانی
  • خیاطی، گلدوزی با چرخ
  • تهران

طرح خرید چرخ خیاطی توسط الهه وجدانی

10,100,000 تومان
جمع‌آوری شده
10,100,000 تومان
هدف
25 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

خانم الهه وجدانی 24 ساله به همراه همسر و دختر خود در روستای قلعه شیخ کهریزک زندگی می کند.
الهه در حال حاضر یک چرخ خیاطی قدیمی دارد که با آن به عروسک دوزی می پردازد و کمک خرج همسر خود می باشد. ایشان برای آنکه بتواند سفارشات بیشتری بگیرد و درآمد خود را افزایش دهد، احتیاج به یک چرخ خیاطی جدید، اتو و قیچی دارد.
به دلیل اینکه این طرح باعث افزایش درآمد ایشان می شود با این درخواست موافقت شد.

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا کبری تشرفی
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 1 نفر
درصد حاشیه سود طرح 94%
محل اجرای طرح قلعه شیخ / تهران
بازه تنفس 1 ماه
توالی بازپرداخت ماهانه
تعداد اقساط 24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی الهه وجدانی
جنسیت زن
تاریخ تولد ۱۳۷۵/۰۶/۰۲
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات دیپلم
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ پرداخت شده 4,166,667
2 ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ پرداخت شده 4,166,667
3 ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ پرداخت شده 4,166,667
4 ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ پرداخت شده 4,166,667
5 ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ پرداخت شده 4,166,667
6 ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ پرداخت شده 4,166,667
7 ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ پرداخت شده 4,166,667
8 ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ پرداخت شده 4,166,667
9 ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ پرداخت شده 4,166,667
10 ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ پرداخت شده 4,166,667
11 ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ پرداخت شده 4,166,667
12 ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ پرداخت نشده 4,166,667
13 ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ پرداخت نشده 4,166,667
14 ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ پرداخت نشده 4,166,667
15 ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ پرداخت نشده 4,166,667
16 ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ پرداخت نشده 4,166,667
17 ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ پرداخت نشده 4,166,667
18 ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ پرداخت نشده 4,166,667
19 ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ پرداخت نشده 4,166,667
20 ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ پرداخت نشده 4,166,667
21 ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ پرداخت نشده 4,166,667
22 ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ پرداخت نشده 4,166,667
23 ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ پرداخت نشده 4,166,667
24 ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ پرداخت نشده 4,166,667
گزارشی ثبت نشده است.