;

ارتقای مغازه خرازی

  • طرح به اتمام رسیده است
  • سکینه آهورانی
  • مغازه خرازی
  • سیستان وبلوچستان

طرح ارتقای مغازه خرازی توسط سکینه آهورانی

10,100,000 تومان
جمع‌آوری شده
10,100,000 تومان
هدف
5 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

خانم سکینه آهورانی 34 ساله ساکن روستای جعفرآباد از استان سیستان و بلوچستان است، ایشان در کنار شغل همسرشان که مغازه خیاطی دارند وسایل خرازی می‌فروشند. چون درامد همسرشان کفاف زندگی را نمی‌دهد قصد دارد مغازه خود را گسترش دهد و کمک خرج خانواده باشد. به همین دلیل از ایفا درخواست وام کرده است تا بتواند با توسعه مغازه خود درآمد بیشتری داشته باشد.

مشخصات طرح
عنوان شرح

رابط روستا

زینب آهورانی

مبلغ مورد نیاز متقاضی

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ پرداختی به رابط طرح

1,000,000 ریال

تعداد اشتغالزایی طرح

1 نفر

درصد حاشیه سود طرح

43%

محل اجرای طرح

پشک آباد(جعفرآباد) / سیستان وبلوچستان

بازه تنفس

1 ماه

توالی بازپرداخت

ماهانه

تعداد اقساط

24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی سکینه آهورانی
جنسیت زن
تاریخ تولد ۱۳۶۵/۰۳/۰۱
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات کارشناسی
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ پرداخت شده 4,166,667
2 ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ پرداخت شده 4,166,667
3 ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ پرداخت شده 4,166,667
4 ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ پرداخت شده 4,166,667
5 ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ پرداخت شده 4,166,667
6 ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ پرداخت شده 4,166,667
7 ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ پرداخت شده 4,166,667
8 ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ پرداخت شده 4,166,667
9 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ پرداخت شده 4,166,667
10 ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ پرداخت شده 4,166,667
11 ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ پرداخت شده 4,166,667
12 ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ پرداخت شده 4,166,667
13 ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ پرداخت شده 4,166,667
14 ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ پرداخت شده 4,166,667
15 ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ پرداخت شده 4,166,667
16 ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ پرداخت نشده 4,166,667
17 ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ پرداخت نشده 4,166,667
18 ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ پرداخت نشده 4,166,667
19 ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ پرداخت نشده 4,166,667
20 ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ پرداخت نشده 4,166,667
21 ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ پرداخت نشده 4,166,667
22 ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ پرداخت نشده 4,166,667
23 ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ پرداخت نشده 4,166,667
24 ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ پرداخت نشده 4,166,659
۱۴۰۱/۰۳/۲۲
گزارش دوم

مغازه خانم سکینه پابرجاست

۱۴۰۰/۰۷/۲۷
گزارش اول

ایشان با وامی که از ایفا گرفته اند مغازه ی خرازی خود را توسعه داده و وسایل مورد نیاز را خریداری کرده است.