خیاطی زنانه
  • طرح به اتمام رسیده است
  • آمنه کدخدایی
  • خیاطی، گلدوزی با چرخ
  • سیستان وبلوچستان

طرح خیاطی زنانه توسط آمنه کدخدایی

10,100,000 تومان
جمع‌آوری شده
10,100,000 تومان
هدف
1 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

آمنه کدخدایی 31ساله با همسرو سه فرزند خود ساکن روستای دهان در استان سیستان و بلوچستان است. همسر ایشان در حوزه فروش مرغ محلی فعالیت می کند.

آمنه به مدت 5 سال است که به حرفه خیاطی می پردازد، در این مدت ایشان یک چرخ خیاطی داشته ولی در حال حاضر چرخ خیاطی به مدت 3 ماه است که خراب شده و دیگر قابل استفاده نیست. به همین دلیل ایشان از ایفا درخواست وام برای خرید چرخ خیاطی داده است که پس از ارزیابی های صورت گرفته با این درخواست موافقت شد.

آمنه کدخدائی همسر و مادری پرتلاش است و خواست او برای کمک به معیشت خانواده ستودنیست. شما می توانید با کمک های خود به رویاهای این خانم جامعه عمل بپوشانید و مشوق ایشان برای اقدامات بزرگتر باشید.

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا محمود آزادی
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 1 نفر
درصد حاشیه سود طرح 88%
محل اجرای طرح دهان / سیستان وبلوچستان
بازه تنفس 1 ماه
توالی بازپرداخت ماهانه
تعداد اقساط 24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی آمنه کدخدایی
جنسیت زن
تاریخ تولد ۱۳۶۸/۰۱/۰۱
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات سیکل
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ پرداخت شده 4,166,667
2 ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ پرداخت شده 4,166,667
3 ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ پرداخت شده 4,166,667
4 ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ پرداخت شده 4,166,667
5 ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ پرداخت شده 4,166,667
6 ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ پرداخت شده 4,166,667
7 ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ پرداخت شده 4,166,667
8 ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ پرداخت شده 4,166,667
9 ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ پرداخت شده 4,166,667
10 ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ پرداخت شده 4,166,667
11 ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ پرداخت نشده 4,166,667
12 ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ پرداخت نشده 4,166,667
13 ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ پرداخت نشده 4,166,667
14 ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ پرداخت نشده 4,166,667
15 ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ پرداخت نشده 4,166,667
16 ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ پرداخت نشده 4,166,667
17 ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ پرداخت نشده 4,166,667
18 ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ پرداخت نشده 4,166,667
19 ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ پرداخت نشده 4,166,667
20 ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ پرداخت نشده 4,166,667
21 ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ پرداخت نشده 4,166,667
22 ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ پرداخت نشده 4,166,667
23 ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ پرداخت نشده 4,166,667
24 ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ پرداخت نشده 4,166,667
گزارشی ثبت نشده است.