خرید چرخ خیاطی
  • طرح به اتمام رسیده است
  • صغری پیرحسینی چاه حسن
  • خیاطی، گلدوزی با چرخ
  • کرمان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط صغری پیرحسینی چاه حسن

8,932,144 تومان
جمع‌آوری شده
8,900,000 تومان
هدف
32 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

خانم صغری پیر حسینی چاه حسن متولد روستای بوئینگ استان کرمان، 31 ساله و متاهل هستند و همچنین دارای تحصیلات لیسانس ادبیات می‌باشد. به همراه همسر خود در روستا سکونت دارد.

ایشان به مدت 2 سال در کارگاه خیاطی مشغول فعالیت بوده و اکنون قصد دارد به صورت مستقل کار کند ولی توانایی مالی برای خرید چرخ خیاطی را ندارد، به همین منظور از ایفا برای خرید چرخ خیاطی درخواست وام کرده است.

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا علیا لران
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 1 نفر
درصد حاشیه سود طرح 88%
محل اجرای طرح بوئینگ / کرمان
بازه تنفس 1 ماه
توالی بازپرداخت ماهانه
تعداد اقساط 24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی صغری پیرحسینی چاه حسن
جنسیت زن
تاریخ تولد ۱۳۶۸/۰۹/۲۰
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات کارشناسی
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ پرداخت نشده 3,666,667
2 ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ پرداخت نشده 3,666,667
3 ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ پرداخت نشده 3,666,667
4 ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ پرداخت نشده 3,666,667
5 ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ پرداخت نشده 3,666,667
6 ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ پرداخت نشده 3,666,667
7 ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ پرداخت نشده 3,666,667
8 ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ پرداخت نشده 3,666,667
9 ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ پرداخت نشده 3,666,667
10 ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ پرداخت نشده 3,666,667
11 ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ پرداخت نشده 3,666,667
12 ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ پرداخت نشده 3,666,667
13 ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ پرداخت نشده 3,666,667
14 ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ پرداخت نشده 3,666,667
15 ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ پرداخت نشده 3,666,667
16 ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ پرداخت نشده 3,666,667
17 ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ پرداخت نشده 3,666,667
18 ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ پرداخت نشده 3,666,667
19 ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ پرداخت نشده 3,666,667
20 ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ پرداخت نشده 3,666,667
21 ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ پرداخت نشده 3,666,667
22 ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ پرداخت نشده 3,666,667
23 ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ پرداخت نشده 3,666,667
24 ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ پرداخت نشده 3,666,659
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
گزارش اول

خانم صغری پیر حسینی با وامی که از ایفا گرفته است، چرخ خیاطی خریداری کرده و مشغول خیاطی است.