خرید چرخ خیاطی
  • طرح به اتمام رسیده است
  • زهرا بونگی نژاد
  • خیاطی، گلدوزی با چرخ
  • کرمان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط زهرا بونگی نژاد

11,200,000 تومان
جمع‌آوری شده
11,100,000 تومان
هدف
33 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

خانم زهرا بونگی نژاد متولد روستای بوئینگ استان کرمان، 35 ساله و متاهل هستند. تحصیلات ایشان تا مقطع ابتدایی می‌باشد و به همراه همسر خود در روستا سکونت دارد.

خانم بونگی نژاد دارای 2 سال سابقه خیاطی است و در منزل مشغول خیاطی بوده ولی اکنون به دلیل معیوب شدن چرخ خیاطی ایشان و نداشتن توان مالی برای خرید چرخ دیگر قادر به خیاطی نیست، به همین دلیل از ایفا درخواست وام کرده است.

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا علیا لران
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 1 نفر
درصد حاشیه سود طرح 90%
محل اجرای طرح بوئینگ / کرمان
بازه تنفس 1 ماه
توالی بازپرداخت ماهانه
تعداد اقساط 24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی زهرا بونگی نژاد
جنسیت زن
تاریخ تولد ۱۳۶۴/۰۶/۱۰
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات ابتدایی
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
2 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
3 ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
4 ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
5 ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
6 ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
7 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
8 ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
9 ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
10 ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
11 ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
12 ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
13 ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
14 ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
15 ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
16 ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
17 ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
18 ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
19 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
20 ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
21 ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
22 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
23 ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ پرداخت نشده 4,583,333
24 ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ پرداخت نشده 4,583,341
۱۴۰۰/۰۸/۰۴
گزارش اول

با توجه به اقساط عقب افتاده در روستای بوئینگ ، طبق قوانین ایفا وام دهی به این روستا در حال حاضر متوقف شده است و متاسفانه فعلا وام خانم بونگی نژاد پرداخت نمی شود ولی به محض پرداخت اقساط عقب افتاده این روستا وام خانم بونگی نژاد پرداخت خواهد شد.