توسعه سوپرمارکت
  • طرح به اتمام رسیده است
  • عبدالطیف سرفرازی
  • سوپرمارکت
  • سیستان وبلوچستان

طرح توسعه سوپرمارکت توسط عبدالطیف سرفرازی

15,100,000 تومان
جمع‌آوری شده
15,100,000 تومان
هدف
6 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

آقای عبدالطیف سرفرازی 32 ساله، همراه با همسر و سه فرزند خود در روستای هریدوک زندگی می‌کند. او یک سال و نیم است که در روستا سوپر مارکت دارد و برای توسعه سوپرمارکت نیاز به تامین مالی دارد.
تجهیز مغازه باعث می‌شود که درآمد خانواده عبدالطیف به تناسب افزایش یابد و زندگی بهتری داشته باشند. توسعه مغازه باعث ایجاد یک شغل دیگر در روستا می‌شود.

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا عمار میر لاشاری
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 2 نفر
درصد حاشیه سود طرح 10%
محل اجرای طرح هریدوک / سیستان وبلوچستان
بازه تنفس 1 ماه
توالی بازپرداخت ماهانه
تعداد اقساط 24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی عبدالطیف سرفرازی
جنسیت مرد
تاریخ تولد ۱۳۶۸/۰۱/۰۱
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات دیپلم
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
2 ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
3 ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
4 ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
5 ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
6 ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
7 ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
8 ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
9 ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
10 ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
11 ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
12 ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
13 ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
14 ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
15 ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
16 ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
17 ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
18 ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
19 ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
20 ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
21 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
22 ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
23 ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
24 ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ پرداخت نشده 6,250,000
گزارشی ثبت نشده است.