توسعه سوپرمارکت
  • طرح به اتمام رسیده است
  • حسین هدایتی
  • سوپرمارکت
  • خوزستان

طرح توسعه سوپرمارکت توسط حسین هدایتی

13,100,000 تومان
جمع‌آوری شده
13,100,000 تومان
هدف
5 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

حسین هدایتی متوسط تیر ماه 70 است و پدر و مادر خود در روستا زندگی می‌کند. حسین آقا فرزند ارشد خانواده است و در تامین مخارج به خانواده کمک می‌کند.
ایشان سوپرمارکت دارد که کنار خیابان و محل گذر است. لذا با توجه به ظرفیت متقاضیان، جمعیت بالای روستا و مردمی که از جاده روستا عبور می‌کنند، در صورتی که سوپر مارکت حسین آقا توسعه یابد و نیازهای بیشتری را پاسخ دهد، می‌تواند درآمد خود را به نسبت افزایش دهد. او برای این امر نیاز به خرید دو یخچال و مقداری جنس برای تکمیل کردن سبد محصولات خود دارد.

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا سید عادل ضیائی
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 1 نفر
درصد حاشیه سود طرح 11%
محل اجرای طرح سرحانیه سفلی / خوزستان
بازه تنفس 1 ماه
توالی بازپرداخت ماهانه
تعداد اقساط 24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی حسین هدایتی
جنسیت مرد
تاریخ تولد ۱۳۷۰/۰۴/۲۳
وضعیت تأهل مجرد
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات سیکل
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ پرداخت شده 5,416,667
2 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ پرداخت شده 5,416,667
3 ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ پرداخت شده 5,416,667
4 ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
5 ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
6 ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
7 ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
8 ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
9 ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
10 ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
11 ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
12 ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
13 ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
14 ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
15 ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
16 ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
17 ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
18 ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
19 ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
20 ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
21 ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
22 ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
23 ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
24 ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ پرداخت نشده 5,416,667
گزارشی ثبت نشده است.