راه اندازی سوپرمارکت
  • طرح به اتمام رسیده است
  • الهام رفیعی
  • سوپرمارکت
  • ایلام

طرح راه اندازی سوپرمارکت توسط الهام رفیعی

20,100,000 تومان
جمع‌آوری شده
20,100,000 تومان
هدف
8 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

خانم الهام رفیعی 33 ساله در روستای چمکبود زندگی می‌کند و تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم ادامه داده است.

خانم رفیعی تا پیش از این به فروشنگدی مشغول بوده است. حالا بعد از چند سال سرمایه اندکی پس انداز کردند که مغازه خودشان را راه بیاندازند. مغازه‌ای که برای این کار برگزیدند هنوز تکمیل نشده است و سرامیک دیوارها و کف مغازه مانده است. در ادامه نیاز به تجهیز مغازه و خرید اجناس مغازه است که هزینه این موارد بیشتر از پس‌انداز خانواده است.

حال برای راه‌اندازی سوپرمارکت نیاز به وام دارند. تامین مالی این طرح به اقتصاد خانواده‌ی خانواده رفیعی کمک می‌کند.

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا الهام رفیعی
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 1 نفر
درصد حاشیه سود طرح 13%
محل اجرای طرح چم کبود / ایلام
بازه تنفس 3 ماه
توالی بازپرداخت ماهانه
تعداد اقساط 24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی الهام رفیعی
جنسیت زن
تاریخ تولد ۱۳۶۷/۰۱/۰۱
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات دیپلم
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ پرداخت شده 8,333,333
2 ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ پرداخت شده 8,333,333
3 ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ پرداخت شده 8,333,333
4 ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
5 ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
6 ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
7 ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
8 ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
9 ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
10 ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
11 ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
12 ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
13 ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
14 ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
15 ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
16 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
17 ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
18 ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
19 ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
20 ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
21 ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
22 ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
23 ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
24 ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ پرداخت نشده 8,333,333
۱۴۰۰/۰۸/۲۹
گزارش دوم

مغازه پا بر جاست و خدا رو شکر پر رونق است

۱۴۰۰/۰۷/۱۴
گزارش اول

خانم رفیعی با وامی که از ایفا گرفته است ، دو یخچال برای مغازه خریداری کرده است و باقی پول اجناس مغازه را تکمیل کرده است.