;

پرورش طیور (مرغ محلی و قاز و بوقلمون و....)

  • طرح به اتمام رسیده است
  • مرضیه قاسمی
  • دام و طیور
  • ایلام

طرح پرورش طیور (مرغ محلی و قاز و بوقلمون و....) توسط مرضیه قاسمی

9,600,000 تومان
جمع‌آوری شده
9,600,000 تومان
هدف
20 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

خانم مرضیه قاسمی متولد 1371 است و همراه فرزند و همسرش در روستای انجیره شهرستان آبدانان زندگی می کند.
مرضیه خانم به مدت 3 سال که به پرورش طیور مشغول است همسرش سال قبل تصادف کردند و از ناحیه کتف دچار آسیب شده اند و توانایی انجام کار سنگین را ندارد و مرضیه خانم قصد دارد با دریافت وام از ایفا کسب و کار خود را گسترش دهد و از این طریق در تامین مخارج خانه به همسرش کمک کند.

مشخصات طرح
عنوان شرح

رابط روستا

مالک نظری

مبلغ مورد نیاز متقاضی

۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ پرداختی به رابط طرح

1,000,000 ریال

تعداد اشتغالزایی طرح

1 نفر

درصد حاشیه سود طرح

58%

محل اجرای طرح

انجیره وتیشه کند / ایلام

بازه تنفس

1 ماه

توالی بازپرداخت

ماهانه

تعداد اقساط

24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی مرضیه قاسمی
جنسیت زن
تاریخ تولد ۱۳۷۱/۱۲/۰۲
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 1
تعداد اعضای خانواده 2
تحصیلات کارشناسی
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ پرداخت شده 3,958,333
2 ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ پرداخت شده 3,958,333
3 ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ پرداخت شده 3,958,333
4 ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ پرداخت شده 3,958,333
5 ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ پرداخت نشده 3,958,333
6 ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ پرداخت نشده 3,958,333
7 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ پرداخت نشده 3,958,333
8 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ پرداخت نشده 3,958,333
9 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ پرداخت نشده 3,958,333
10 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ پرداخت نشده 3,958,333
11 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ پرداخت نشده 3,958,333
12 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پرداخت نشده 3,958,333
13 ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ پرداخت نشده 3,958,333
14 ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ پرداخت نشده 3,958,333
15 ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ پرداخت نشده 3,958,333
16 ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ پرداخت نشده 3,958,333
17 ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ پرداخت نشده 3,958,333
18 ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ پرداخت نشده 3,958,333
19 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ پرداخت نشده 3,958,333
20 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ پرداخت نشده 3,958,333
21 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ پرداخت نشده 3,958,333
22 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ پرداخت نشده 3,958,333
23 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ پرداخت نشده 3,958,333
24 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پرداخت نشده 3,958,333
۱۴۰۱/۰۳/۲۱
گزارش اول

یک ماه پس از پرداخت وام