صنایع دستی
  • طرح به اتمام رسیده است
  • بیگم جان عیدی وندی
  • صنایع دستی
  • خوزستان

طرح صنایع دستی توسط بیگم جان عیدی وندی

7,100,000 تومان
جمع‌آوری شده
7,100,000 تومان
هدف
55 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

بیگم جان عیدی وندی 61 ساله به همراه همسر و نه فرزند خود در روستای فریک استان چهار محال بختیاری زندگی می کند. در حال حاضر هشت فرزند ایشان متاهل می باشند.
بیگم جان به مدت 40 سال است که به بافندگی گلیم، سرفه و شیردنگ می پردازد و از این راه امرار معاش می کند. همسر ایشان نیز به کشاورزی مشغول است و گندم و جو کشت می کند. خانم عیدی وندی برای بافت گلیم، سرفه و شیردنگ احتیاج به کاموا، پنبه و رشته دارند. ایشان به طور متوسط ماهانه 2 گلیم و 2 سرفه و 10 شیردنگ می بافند که برای بافت آنها در هر ماه به 250 بسته کاموا و 16 رشته دارد. اگر خانم بیگم مواد اولیه بیشتری را در اختیار داشته باشد، توانایی بافت بیشتر را نیز دارد. ایشان از ایفا برای خرید مواد اولیه درخواست وام داده اند که با این درخواست موافقت شد.
در این مدت 40 سال، بیگم جان با مشکلات زیادی روبرو شده اما هیچ وقت دست از تلاش و سخت کوشی برنداشته است و همواره در جهت بهتر کردن شرایط کاری و اقتصادی خانواده گام برداشته است. با کمک به خانم عیدیوندی به ایشان برای تحقق رویاهایشان کمک بزرگی خواهیم کرد.

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا بهمن عیدی وند
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 1 نفر
درصد حاشیه سود طرح 36%
محل اجرای طرح هربازچلو / خوزستان
بازه تنفس 2 ماه
توالی بازپرداخت ماهانه
تعداد اقساط 24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی بیگم جان عیدی وندی
جنسیت زن
تاریخ تولد ۱۳۳۸/۰۹/۰۹
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات بی سواد
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ پرداخت شده 2,916,667
2 ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ پرداخت شده 2,916,667
3 ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ پرداخت شده 2,916,667
4 ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ پرداخت شده 2,916,667
5 ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ پرداخت شده 2,916,667
6 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ پرداخت شده 2,916,667
7 ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ پرداخت شده 2,916,667
8 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ پرداخت شده 2,916,667
9 ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ پرداخت نشده 2,916,667
10 ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ پرداخت نشده 2,916,667
11 ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ پرداخت شده 2,916,667
12 ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ پرداخت شده 2,916,667
13 ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ پرداخت شده 2,916,667
14 ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ پرداخت شده 2,916,667
15 ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ پرداخت شده 2,916,667
16 ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ پرداخت نشده 2,916,667
17 ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ پرداخت نشده 2,916,667
18 ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ پرداخت نشده 2,916,667
19 ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ پرداخت نشده 2,916,667
20 ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ پرداخت نشده 2,916,667
21 ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ پرداخت نشده 2,916,667
22 ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ پرداخت نشده 2,916,667
23 ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ پرداخت نشده 2,916,667
24 ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ پرداخت نشده 2,916,659
گزارشی ثبت نشده است.