گسترش سوپر مارکت
  • طرح به اتمام رسیده است
  • هاجر سابقی نژاد
  • سوپرمارکت
  • کرمان

طرح گسترش سوپر مارکت توسط هاجر سابقی نژاد

7,751,000 تومان
جمع‌آوری شده
7,600,000 تومان
هدف
6 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

خانم هاجر سابقی نژاد 42 ساله، ساکن روستای چاه ابراهیم است و به همراه دختر خود زندگی می کند. ایشان در حال حاضر سوپر مارکت دارد، همچنین از اولین وام‌گیرنده‌های ایفا بوده است که برای گسترش سوپر مارکت خود وام گرفته بودند. حال وام خود را تسویه کرده‌اند و درخواست وام جدید داده‌اند.
سوپرمارکت هاجر خانم کولر ندارد و در این فصل گرم نیازشان به کولر بیشتر شده است. با حمایت از این طرح به هاجر خانم کمک کنید تا بتواند کسب‌وکار خود را گسترش دهد.

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا زینت بامری
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 1 نفر
درصد حاشیه سود طرح 16%
محل اجرای طرح چاه ابراهیم / کرمان
بازه تنفس 1 ماه
توالی بازپرداخت ماهانه
تعداد اقساط 24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی هاجر سابقی نژاد
جنسیت زن
تاریخ تولد ۱۳۵۷/۰۱/۰۱
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات ابتدایی
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ پرداخت شده 3,125,000
2 ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ پرداخت شده 3,125,000
3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ پرداخت شده 3,125,000
4 ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
5 ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
6 ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
7 ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
8 ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
9 ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
10 ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
11 ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
12 ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
13 ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
14 ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
15 ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
16 ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
17 ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
18 ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
19 ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
20 ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
21 ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
22 ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
23 ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
24 ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ پرداخت نشده 3,125,000
۱۴۰۰/۰۸/۰۴
گزارش اول

خانم سابقی نژاد با وامی که از ایفا دریافت کرده است برای مغازه ی سوپر مارکت خود کولر تهیه کرده است.