صنایع دستی
  • طرح به اتمام رسیده است
  • زهرا عیدی وندی
  • شیردنگ بافی
  • خوزستان

طرح صنایع دستی توسط زهرا عیدی وندی

3,898,000 تومان
جمع‌آوری شده
3,900,000 تومان
هدف
17 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

زهرا عیدی وندی 53ساله در روستای هرباز استان خوزستان زندگی می کند. همسر خانم عیدی وندی چندین سال است که فوت شده اند و سه فرزند ایشان نیز ازدواج کرده اند و ایشان به تنهایی زندگی می کند.
خانم عیدی وندی مدت 10 سال است که در حوزه صنایع دستی به طور خاص شیردنگ فعالیت می کند و از این طریق کسب درآمد می کند. باتوجه به تجربه و توان بالای ایشان در این کار و همچنین برای توسعه کسب وکار خود، زهرا عیدی وندی برای خرید ابزارکار، نخ، کاموا و غیره از ایفا درخواست وام کرده و با این درخواست موافقت شد.
زهرا عیدی وندی مادری پرتلاش است و خواست او برای پیشرفت و توسعه کسب وکار خود ستودنیست. با کمک به ایشان می توانیم پشتیبان ایشان برای گام های قوی تر باشیم.

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا بهمن عیدی وند
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 1 نفر
درصد حاشیه سود طرح 27%
محل اجرای طرح هربازچلو / خوزستان
بازه تنفس 1 ماه
توالی بازپرداخت ماهانه
تعداد اقساط 24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی زهرا عیدی وندی
جنسیت زن
تاریخ تولد ۱۳۴۶/۰۹/۰۱
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات بی سواد
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ پرداخت شده 1,583,333
2 ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ پرداخت شده 1,583,333
3 ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ پرداخت شده 1,583,333
4 ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ پرداخت شده 1,583,333
5 ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ پرداخت شده 1,583,333
6 ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ پرداخت شده 1,583,333
7 ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ پرداخت شده 1,583,333
8 ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ پرداخت شده 1,583,333
9 ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ پرداخت شده 1,583,333
10 ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ پرداخت شده 1,583,333
11 ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ پرداخت شده 1,583,333
12 ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ پرداخت شده 1,583,333
13 ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ پرداخت نشده 1,583,333
14 ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ پرداخت نشده 1,662,500
15 ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ پرداخت نشده 1,583,333
16 ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ پرداخت نشده 1,583,333
17 ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ پرداخت نشده 1,583,333
18 ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ پرداخت نشده 1,583,333
19 ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ پرداخت نشده 1,583,333
20 ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ پرداخت نشده 1,583,333
21 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ پرداخت نشده 1,583,333
22 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ پرداخت نشده 1,583,333
23 ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ پرداخت نشده 1,583,333
24 ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ پرداخت نشده 1,583,333
گزارشی ثبت نشده است.