تولید و فروش صنایع دستی
  • طرح به اتمام رسیده است
  • منیژه براهویی
  • صنایع دستی
  • خوزستان

طرح تولید و فروش صنایع دستی توسط منیژه براهویی

25,100,000 تومان
جمع‌آوری شده
25,100,000 تومان
هدف
6 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

خانم منیژه براهویی 48 ساله به همراه همسر و 2 دختر خود در روستای جدیده خرمشهر زندگی می کند.
خانم براهویی به مدت 5 سال است که دارای دو کارگاه خیاطی و صنایع دستی است. ایشان توانسته از قطر و عراق نیز مشتری بگیرد. در کارگاه صنایع دستی ایشان 5 نفر به بافت حصیر و 4 نفر به بافت گلیم می پردازند. ایشان برای خرید دار قالی، نخ و نقشه، حصیر و غیره درخواست وام داده است.

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا موسی عیدان
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 10 نفر
درصد حاشیه سود طرح 40%
محل اجرای طرح جدیده / خوزستان
بازه تنفس 1 ماه
توالی بازپرداخت ماهانه
تعداد اقساط 24
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی منیژه براهویی
جنسیت زن
تاریخ تولد ۱۳۵۱/۰۸/۰۴
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات دیپلم
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ پرداخت شده 10,416,667
2 ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ پرداخت شده 10,416,667
3 ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ پرداخت نشده 10,416,667
4 ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ پرداخت نشده 10,416,667
5 ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ پرداخت نشده 10,416,667
6 ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ پرداخت نشده 10,416,667
7 ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ پرداخت نشده 10,416,667
8 ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ پرداخت نشده 10,416,667
9 ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ پرداخت نشده 10,416,667
10 ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ پرداخت نشده 10,416,667
11 ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ پرداخت نشده 10,416,667
12 ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ پرداخت نشده 10,416,667
13 ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ پرداخت نشده 10,416,667
14 ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ پرداخت نشده 10,416,667
15 ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ پرداخت نشده 10,416,667
16 ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ پرداخت نشده 10,416,667
17 ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ پرداخت نشده 10,416,667
18 ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ پرداخت نشده 10,416,667
19 ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ پرداخت نشده 10,416,667
20 ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ پرداخت نشده 10,416,667
21 ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ پرداخت نشده 10,416,667
22 ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ پرداخت نشده 10,416,667
23 ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ پرداخت نشده 10,416,667
24 ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ پرداخت نشده 10,416,659
۱۴۰۰/۰۸/۰۴
گزارش اول

خانم براهوئی با وامی که از ایفا گرفته است ، وسایل و تجهیزات خود را افزایش داده و کار خود را توسعه داده است.