کشت برنج
  • طرح به اتمام رسیده است
  • عبدالرضا خلفی
  • زراعت
  • خوزستان

طرح کشت برنج توسط عبدالرضا خلفی

7,002,082 تومان
جمع‌آوری شده
7,100,000 تومان
هدف
46 نفر
حمایت‌گرها
موفق با دیگران به اشتراک میگذارم
شرح

آقای خلفی 42 سال سن دارند و ساکن عین دو اهواز هستند، همچنین ایشان صاحب دو فرزند هستند .آقای خلفی در سال گذشته با وامی که از کمیته امداد گرفته بودند در زمین پشت خانه شون سبزیجات می کاشتند و از این را کسب درآمد می کردند اما متاسفانه در سیل اخیر زمین کشاورزی آقای خلفی زیر گل و لای مدفون شد ، آقای خلفی کشاورز پر تلاشی که سر پرست خانواده هستند و در حال حاضر سیل تمام دارایی اش را از بین برده و برای شروع دوباره نیاز به حمایت دارد .
آقای خلفی امید دارد بتواند قطعه زمین دیگری اجاره کند وبه کشت برنج بپردازد . با حمایت ایشان برای تهیه یک یکتار زمین کشاورزی میتوان بخشی از نیاز منطقه به برنج را برآورده کرد و در حال حاضر با توجه به این که تمامی زمین های تحت کشت منطقه از بین رفته اند ؛ این فرصت وجود دارد که تنها با 7 میلیون تومان علاوه بر حمایت ایشان برای اجاره زمین و تهیه کود ، نشا ، سم و .. دهشی به کل منطقه انجام دهیم و علاوه بر این که بانی تامین نیازشان به برنج باشیم ، آقای خلفی را نیز برای تامین امرار معاش خانواده ی خود یاری کنیم .

مشخصات طرح
عنوان شرح
رابط روستا صندوق ایفا
مبلغ مورد نیاز متقاضی ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ پرداختی به رابط طرح 1,000,000 ریال
تعداد اشتغالزایی طرح 2 نفر
درصد حاشیه سود طرح 87%
محل اجرای طرح عین دو / خوزستان
بازه تنفس 6 ماه
توالی بازپرداخت سالانه
تعداد اقساط 2
عنوان شرح
نام و نام خانوادگی عبدالرضا خلفی
جنسیت مرد
تاریخ تولد ۱۳۵۶/۰۵/۲۰
وضعیت تأهل متاهل
تعداد فرزند 0
تعداد اعضای خانواده 0
تحصیلات کاردانی
ردیف تاریخ وضعیت مبلغ (ریال)
1 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ پرداخت نشده 35,000,000
2 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ پرداخت نشده 35,000,000
۱۴۰۰/۰۸/۰۳
گزارش دوم

آقای خلفی در تابستان زمینش را اجاره کرده و محصولش را برداشت کرده

۱۴۰۰/۰۸/۰۳
گزارش اول

کاشتبرنج